Eldningsförbud kakelugn. Reparation?

Har gammal kakelugn från ca 1935, har eldförbudet på den nu och vill undersöka möjligheten för reparation, då den har dekorativt och historiska värden även ekonomiskt då jag vill ha den som reserv/ komplettering uppvärmning system. Har ni nån som sysslar med sånt?
Adam

Kommentarer

 • Hej Adam,

  Till att börja med bör du ta reda på varför kakelugnen belagts med eldningsförbud. Ofta handlar det om att den är för otät, vilket sotaren testar genom en så kallad provtryckning. I protokollet som som sotaren lämnar till dig ska det framgå det var läckaget finns. Det kan även vara bra att rådfråga sotaren om vilka åtgärder som måste vidtas för att få kakelugnen funktionsduglig igen. Ibland kan det räcka med mindre reparationer, men kakelugnar behöver även tas ner och sättas upp igen med jämna mellanrum. En kakelugn som det eldats klokt i brukar behöva sättas om efter ca 30-50 år. Vid ovarsam eldning under lång tid blir intervallet kortare. Vid en omsättning byts allt tegel och lerbruk ut. Det är viktigt att aldrig använda cementbaserat bruk i en kakelugn.

  För att få hjälp med reparation eller omsättning av kakelugn tar du kontakt med en kakelugnsmakare. Vi på Gysinge har ingen egen kakelugnsmakare, men ett tips är att kika på Byggnadsvårdsföretagens hemsida om det finns någon kakelugnsmakare i din närhet.

  När du väl fått din kakelugn funktionsduglig behöver du med jämna mellanrum foga om kakelugnen och bättra på lerbruket inne i eldstaden. Både vit kakelugnsfog och kakelugnslera har vi färdigblandade i vårt sortiment. På vår hemsida kan du även läsa vår artikel Om kakelugnar där du hittar information om underhåll, enklare reparationer och hur du eldar i kakelugn.

  Lycka till!
  Elin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.