Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När får jag ny spis?

Hej

Jag har nu en gammal spis med ``Plattor´´ som fungerar ganska så dåligt.

Om det är äldre en 10 år, kan jag då få den utbytt mot en spis med Glaskermikhäll utan att behöva få en hyreshöjning och en kontantinsatts.

alltså, Jag är inte intresserad utav en indutionshäll utan en vanlig glashäll så jag kan få slippa dessa plattor som funkar dåligt?

Med vänlig hälsning

Robin


Kommentarer

 • Hej Robin!

  Tack för din fråga.
  Vi har inget periodiskt underhåll på vitvaror utan de byts ut då det inte är värt att laga på dem längre. Tycker du att din spis inte fungerar som den borde kontaktar du din bovärd.

  Om det beslutas att spisen skall bytas ut kommer det bli till en spis med keramikhäll då vi inte längre sätter in spis av den äldre modellen med plattor. Detta medför en hyreshöjning med 28 kr/mån, vilket är något som vi har förhandlat fram med hyresgästföreningen.

  Har du frågor om hyresförhandlingar så kan du kontakta hyresgästföreningen på
  telefonnummer 010 - 4592120

  Med vänlig hälsning

  Linda Kundservice
 • Då det knappast finns spis med plattor i dag (2017) tycker jag att det inte skall läggas på en redan dyr hyra vid byte av spis.
 • Hej Lars!

  Anledningen till hyreshöjningen är att bytet från spis med plattor till spis med keramikhäll ses som standardhöjande åtgärd.

  Med vänliga hälsningar
  GotlandsHem
 • En standardhöjande åtgärd kanske men inte frivilligt? Går spisen sönder eller fungerar dåligt borde det ju inte bli någon skillnad i pris!
 • Hej T,

  Hyran regleras delvis efter lägenhetens standard. En äldre spis innebär att hyran är lite lägre. Även om spisbytet inte är "frivillig" är det en standardhöjande åtgärd som påverkar hyran och därmed innebär en hyreshöjning på 28 kr/mån. Det är något som vi har förhandlat fram med hyresgästföreningen.

  Har du frågor om hyresförhandlingar så kan du kontakta hyresgästföreningen på
  telefonnummer 010 - 4592120.

  Med vänliga hälsningar
  GotlandsHem
 • Men nu är det väl ändå så att man hyr en lgh med fungerande spis i från början och det ska finnas en spis i lgh. Det rimmar dåligt att man som hyresgäst ska behöva betala/få en höjning när det handlar om att spisen man har, har tjänat ut. Ska man byta den däremot för, att man bara vill ha en ny...fine då kan man ta en höjning på 28kr/mån. Men det är inte en standardhöjning man gör när man får en ny spis , för att den gamla är förbrukad, utan man återfår sin standard i lgh. Hur är det möjligt att det ska generera i att få en höjning? /Carina E Wallin
 • Hej Carina!

  Det är så som Linnea har svarat här ovan.

  Den spis du har nu är en spis som idag inte sätts in i våra lägenheter. Därav blir det en standarhöjande åtgärd när en nyare spis sätts in, som också medför en hyreshöjning.  

  Har du ytterligare frågor gällande detta så får jag vänligen be dig att kontakta Hyresgästföreningen på telefonnummer 010 - 4592120.

  Med vänlig hälsning
  Yvette Kundservice
 • Dår är det bara att ta fram stormköket när spisen lägger av :P

  Eller så köper man en ny spis som man sen tar med sig när man flyttar. Då ställer man tillbaka den gamla som är trasig så har man investerat i sig själv istället för att betala till nån annan.

  Mitt område fick en ny balkongdörr för några år sen, plus 29 kr i hyreshöjning. Alltså, det är ju inte så att man kan leva utan balkongdörr.
 • Hej T!

  Ja, om man inte önskar en ny spis genom oss kan man om man vill, köpa en egen spis och förvara den som tillhör lägenheten någonstans under tiden och sedan återställa till GotlandsHems spis den dagen man flyttar.

  Med vänlig hälsning
  Yvette Kundservice
 • Hej, var hittar man information om den standard som ni mäter era så kallade standardhöjande åtgärder mot? Det låter för mig helt absurt att man inte kan välja en spis (eller annan utrustning) som, så att säga, ingår i hyran.

  Som jag förstår det så är valet att få en hyreshöjning för att ha en spis om man av någon anledning är tvungen att byta ut sin befintliga. Eller så har man valet att inte ha någon spis alls? Hur mycket är i så fall hyresreduceringen för standardsänkningen om man väljer att inte ha någon spis alls? En lägenhet utan spis måste ju ändå klassas som rätt låg standard, eller hur?
  Det känns orimligt att tvingas till hyreshöjningar för något som bör ingå i en lägenhets grundutbud.
 • Hej Jesper,

  Det finns ingen generell sammanställning av vad som är en standardhöjande åtgärd annat än att man utgår från att det är förändringar som inte är underhåll. Tex så är ett spisbyte till en annan spismodell, i detta fall från plattor till häll, att ses som standarhöjande då det inte är underhåll eftersom den modellen man sätter in har en högre standard.

  Det räknas inte som standardsänkning, då det inte är en permanent lösning, om man aktivt väljer att inte låta få sin trasiga spis bli utbytt och föranleder heller inte någon hyressänkning.

  Du hittar mycket bra och tydlig information hos Hyresgästföreningen om bland annat vad som är standarhöjande åtgärder och vilka rättigheter samt skyldigheter man som både hyresgäst och hyresvärd har.

  Med vänlig hälsning
  GotlandsHem
 • Jag har hört via källor att GråboTorg, alltså seniorboendet får nya kök insatta i vissa lägenheter. Dom får en fristående ugn och sedan vanliga gamla hederliga spisplattor. Får pensionärerna också en hyreshöjning?
 • Hej!

  Vid omflyttning av lägenheterna på Gråbo Torg så uppdaterar vi med nytt kök för att få dagens standard och då sker också en höjning av hyran.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej,
  Det som är konstigt i detta resonemang ang. byte av spis är att om jag har en spis med plattor och den går sönder byts den automatiskt ut till en med häll och en hyreshöjning på 28 kr/månad träder in. Jag kan alltså inte välja en ny spis med plattor för att slippa hyreshöjningen?? Det valet borde då rimligtvis finnas om man inte vill ha en hyreshöjning eller?

   Enligt er hemsida står det
  "Vi har inget periodiskt underhåll på vitvaror utan de byts ut då det inte är värt att laga på dem längre. Om din spis med plattor går sönder och inte kan lagas så installeras en med keramikhäll i stället. Detta medför en hyreshöjning med 28 kr/mån"

  Bara en fundering.......
 • Hej!

  Standarden på spis har ändrats och vi sätter inte längre in spis med plattor.
  Det här är något som har förhandlats med Hyresgästföreningen.

  Jag hänvisar till tidigare svar längre upp i det här inlägget.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej,
  Frågan om att få insatt en likvärdig spis utan hyreshöjning är nog bredare än man tror.
  Enligt Skatteverket får man inte dra av hela kostnaden på " likvärdiga" byten av vitvaror. Iaf inte på eget ägande av bostad.

  Däremot får man dra av hela beloppet vid byte till standardhöjande vitvaror.

  Tycker absolut att skattefrågor påverkar gotlandshems svar ang byte till fungerande spis.

  Fördummande svar till behövande fr gotlandshem.

  Det begriper vem som helst att flyttar vederbörande hyresgäst pga att spisen ej är funktionsduglig så är jag nästan säker på att de byter spis till hyresgäst. Och höjer hyran!
  Man bygger energisnåla hus o lägger över elkostnader på en gammal spis som drar mkt energi. Iaf ökar elförbrukning på gammal spis och el betalas av hyresgästen. 

  Glaskeramik spis cylinda 5 år harvar redan eft 5år. Suck!


 • Hej Gittan!

  Vi har tagit till oss av dina synpunkter gällande prissättning av tillval för spis.
  I dagsläget kan vi inte lämna någon information om hur det eventuellt kan se ut i framtiden.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej!
  I senaste numret av Hem & Hyra står det att byta av spis inte skall innebära en hyreshöjning,varför höjer ni hyran med 28:-/månad när spisen byts?
  Tycker att allt ni gör med lägenheterna anser ni vara en standardhöjning,senast var det tv-kanalerna som försvann och då anser ni att det är en standardhöjning p.g.a. att vi hyresgäster får större valfrihet,anser bara att vi fick ett fördyring av månadskostnaden.
  Rolf
 • Hej Rolf!

  Som min kollega skrev vid tidigare svar så har vi tagit till oss av de synpunkter som gäller just hyreshöjning vid byte från plattspis till hällspis.

  Just nu har vi en dialog med hyresgästföreningen och vi hoppas att vi snart kan komma fram till en lösning och till ett beslut kring detta.
  Vi återkommer med uppdatering i den här tråden när vi har ny information om detta.


  Här kan du läsa om anledningen till varför det skedde förändring i TV- utbudet den första juni i år:
  "Förändringen av tv-grundutbudet beror på att vårt 10-åriga avtal med Telia, som kommunikationsoperatör, har upphört.  I avtalet ingick tv-paketet Telia Lagom som en förmån till GotlandsHems hyresgäster i gengäld mot att Telia fick monopol i tjänsteutbudet. Telia Lagom medförde alltså ingen hyreshöjning för kunden och innebär därför ingen hyressänkning när avtalet upphör."

  Med vänlig hälsning
  Linda Kundservice
 • Hej!

  Här nedan kan du läsa kort om beslut som tagits i ärendet gällande byte av plattspis till hällspis.


  "GotlandsHem och Hyresgästföreningen har överenskommit att hällspis blir standard i GotlandsHems lägenheter från och med 1 januari 2019. Det innebär framöver att när en plattspis går sönder blir den utbytt till en hällspis utan kostnad. Hällspis har tidigare varit ett tillval med en hyreshöjning om 28 kr/månad som följd."

  Med vänlig hälsning
  Linda Kundservice
 • Hej! Innebär nu detta att vi som fått höjning p. g. a. byte av spis får sänkning med 28:-/månad?
  Rolf
 • Hej!
  Innebär detta att vi som redan fått en höjning p.g.a. byte av spis kommer att få en sänkning från Januari 2019?Hällspis var inget tillval för min del,fanns inget annat att välja på när min spis gick sönder.
  Rolf
 • Hej Rolf!

  Den överenskommelsen som gjorts med Hyresgästföreningen innebär inte en retroaktiv ändring.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.