Frågor och svar om renoveringsbehoven i Riggen och Myran

Under våren 2022 har en förstudie genomförts i kvarteret Riggen i Visby för att kartlägga och identifiera prioriterade renoveringsåtgärder. En mindre undersökning bekräftade att samma underhållsbehov finns i delar av kvarteret Myran (Myrstigen 105-225).

Nu har förstudien kommit så långt att flera stora brister som kräver omfattande åtgärder är identifierade genom grundliga tekniska undersökningar och en tät och djup dialog med de boende i området.

Projektets inriktning
GotlandsHems styrelse beslutade 25 oktober att det projektgruppen ska fortsätta utreda möjligheter och utmaningar i är att riva de berörda husen och sedan bygga nya bostäder i områdena. I december kommer styrelsen ta ytterligare ett beslut, utifrån vad projektgruppen presenterar, som troligtvis innebär start för arbetet med upphandling och bygglovsansökningar.

Vad kom förstudien om Riggen fram till?

Vad händer i Riggen och Myran nu?

Hur får de berörda hyresgästerna i Riggen och Myran information?

Måste hyresgästerna flytta?

Kommer hyresgästernas hyra förändras?

Är det säkert för hyresgästerna i Riggen och Myran att bo där?

På vår hemsida kan du läsa mer och där kommer vi även att uppdatera med information löpande.
GotlandsHem

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.