Vad går elnätsavgiften till?

Vad går elnätsavgiften till?

Kommentarer

 • Hej!
  Den elnätsavgift du betalar går till att förnya och förbättra vårt elnät på Gotland.

  Förbättra och förnya
  De senaste åren har vi intensifierat vår skogsröjningsplan, genomfört riktade underhållsåtgärder mot störningsdrabbade områden på ön samt höjt vårt investeringstempo där vi ofta ersätter ledningar i luften med kabel i mark för att nätet ska bli mer tåligt mot väder och vind.

  Modernisera och bygga ut
  Elnätet genomgår en omställning och förbereds för en växande andel elfordon, etablering av nya elintensiva industrier och nya bostadsområden. Parallellt sker också omställning till mer lokal förnybar elproduktion. Vi bygger bland annat in ny förbättrad teknik för säkrare och mer effektiv drift och för att du som kund ska kunna producera och sälja din egen el.

  Underhålla och övervaka
  Stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning behöver ständigt underhållas för att du ska få el hem till dig. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt och har beredskap för att snabbt avhjälpa eventuella fel.

  Läs gärna mer om elnätsavgiften på vår hemsida
  Geab kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.