Vem äger elnäten?

Vilka äger elnäten och vilka ansvarar för att olika kunder får den el de behöver?

Kommentarer

 • Det finns drygt två hundra energibolag som äger elnäten i Sverige. Varje bolag har inom sitt geografiska område ensamrätt, koncession, att tillhandahålla elnätet till kunderna. Stamnätet har bara en ägare – det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Stamnätets kunder är nästan uteslutande de energibolag som äger regionnät. Det är fem eller sex av energibolagen som äger olika delar av de svenska regionnäten. Kunderna är stora industrier och lokalnätbolag. Lokalnäten ägs av lokalnätbolagen som kan vara såväl statligt, kommunalt eller privat ägda. Kunderna är hushåll, mindre företag och kontor.

  För att kontrollera att elnätbolagen inte har oskäliga nätavgifter övervakas deras prissättning av Energimarknadsinspektionen. Myndigheten hanterar även klagomål från kunder. Priset för överföring av el på elnätet är oberoende av från vem kunden köper sin el av.

  Geab kundservice
 • Regeringen har föreslagit en ny lag  om särskilt investeringsutrymme  för elnätskapacitet, som syftar till att skapa drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet. I juni 2021 föreslås den träda i kraft. Jag undrar om det inte räcker att regeringen ökar kapaciteten i stamnätet? Hur många elnätsbolag finns det, och hur många av dem är privata? Nu är det mycket diskussion om energi, och det sägs att elnätsöverföringen behöver byggas ut, men vem är det som ska bygga? Jag är tacksam för snabbt svar.
 • Hej
  Elnätet i Sverige delas in i tre nivåer, stamnätsnivå, regionnätsnivå och lokalnätsnivå. För att möjliggöra energiomställningen och elektrifieringen behöver kapaciteten höjas i alla dessa tre nivåer. Sen finns såklart regionala och lokala skillnader som göra att omfattningen/kapacitetsbehovet kan variera. På Gotland finns ett lokalnät och även kapaciteten i det nätet behöver ökas för att möjliggöra energiomställningen på Gotland. I energiomställningen kan nämnas elektrifiering av basindustrin och anslutning av mer förnybar elproduktion, såsom vind och sol. Men även elektrifiering av fordon och transporter är en viktig del i energiomställningen.
  Det finns idag cirka 170 elnätsbolag i Sverige och av dessa finns det kommunalt ägande i cirka 129 stycken. Statliga Svenska Kraftnät äger stamnätet och för regionnäten och lokalnäten finns tre stora ägare E.on Elnät Sverige, Ellevio och Vattenfall Eldistribution, som tillsammans äger mer än hälften av region- och lokalnäten. På Gotland ägs elnätet av Gotlands Elnät (ett dotterbolag i GEAB-koncernen) och GEAB ägs till 75% av statliga Vattenfall och 25% av Region Gotland. Den som har tillstånd/koncession för att bedriva elnätsverksamhet, och som därmed är skyldig att ansluta kunder som behöver en elnätsanslutning, är också den som är skyldig att bygga ut överföringsförmågan i den del av elnätet som ligger inom deras ansvarsområde. Elnätet i Sverige delas in i tre nivåer, stamnätsnivå, regionnätsnivå och lokalnätsnivå. För att möjliggöra energiomställningen och elektrifieringen behöver kapaciteten höjas i alla dessa tre nivåer. Sen finns såklart regionala och lokala skillnader som göra att omfattningen/kapacitetsbehovet kan variera. På Gotland finns ett lokalnät och även kapaciteten i det nätet behöver ökas för att möjliggöra energiomställningen på Gotland. I energiomställningen kan nämnas elektrifiering av basindustrin och anslutning av mer förnybar elproduktion, såsom vind och sol. Men även elektrifiering av fordon och transporter är en viktig del i energiomställningen.
  Det finns idag cirka 170 elnätsbolag i Sverige och av dessa finns det kommunalt ägande i cirka 129 stycken. Statliga Svenska Kraftnät äger stamnätet och för regionnäten och lokalnäten finns tre stora ägare E.on Elnät Sverige, Ellevio och Vattenfall Eldistribution, som tillsammans äger mer än hälften av region- och lokalnäten. På Gotland ägs elnätet av Gotlands Elnät (ett dotterbolag i GEAB-koncernen) och GEAB ägs till 75% av statliga Vattenfall och 25% av Region Gotland. Den som har tillstånd/koncession för att bedriva elnätsverksamhet, och som därmed är skyldig att ansluta kunder som behöver en elnätsanslutning, är också den som är skyldig att bygga ut överföringsförmågan i den del av elnätet som ligger inom deras ansvarsområde. Elnätet i Sverige delas in i tre nivåer, stamnätsnivå, regionnätsnivå och lokalnätsnivå. För att möjliggöra energiomställningen och elektrifieringen behöver kapaciteten höjas i alla dessa tre nivåer. Sen finns såklart regionala och lokala skillnader som göra att omfattningen/kapacitetsbehovet kan variera. På Gotland finns ett lokalnät och även kapaciteten i det nätet behöver ökas för att möjliggöra energiomställningen på Gotland. I energiomställningen kan nämnas elektrifiering av basindustrin och anslutning av mer förnybar elproduktion, såsom vind och sol. Men även elektrifiering av fordon och transporter är en viktig del i energiomställningen.
  Det finns idag cirka 170 elnätsbolag i Sverige och av dessa finns det kommunalt ägande i cirka 129 stycken. Statliga Svenska Kraftnät äger stamnätet och för regionnäten och lokalnäten finns tre stora ägare E.on Elnät Sverige, Ellevio och Vattenfall Eldistribution, som tillsammans äger mer än hälften av region- och lokalnäten. På Gotland ägs elnätet av Gotlands Elnät (ett dotterbolag i GEAB-koncernen) och GEAB ägs till 75% av statliga Vattenfall och 25% av Region Gotland. Den som har tillstånd/koncession för att bedriva elnätsverksamhet, och som därmed är skyldig att ansluta kunder som behöver en elnätsanslutning, är också den som är skyldig att bygga ut överföringsförmågan i den del av elnätet som ligger inom deras ansvarsområde.

  vänligen
  GEAB Kundservice
  Jeanette
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.