Flödesdebitering?

Vad är flödesdebitering?

Kommentarer

 • Flödesdebitering är ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

  Hett vatten leds från värmeverket via rör i marken till kundernas fjärrvärmecentraler. När värme tas ut i kundcentralen blir det en temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten. Det är denna temperatursänkning som kallas delta-t, förkortat dT.

  Den mängd värme som tas ut i varje kundcentral beror på två saker: Mängden vatten som passerar genom centralen (flödet) och temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående vatten (delta-t). Det finns alltså två sätt att få ut samma mängd värme:

  • Det bra sättet: lågt flöde och högt delta-t
  • Det mindre bra sättet: högt flöde och lågt delta-t
  Det mindre bra sättet är mindre bra av flera anledningar:

  • Det höga flödet gör att vi behöver pumpa runt en större mängd hett fjärrvärmevatten i systemet, vilket medför ökad energiförbrukning för pumpningen.
  • Fjärrvärmevattnet transporteras till och från kunderna i stora isolerade rör i marken. Trots denna isolering kommer det att försvinna ut värme till den omgivande marken, och det försvinner mer värme vid höga temperaturer än vid låga. Om returtemperaturen är hög kommer det att försvinna värme även från returledningen, värme som skulle kunnat användas till att värma upp hus och varmvatten istället.
  • Pannorna i våra värmeverk kokar vatten. För att de ska fungera bra och inte överhettas behöver de kylas, precis som en bilmotor. Vi kyler våra pannor med fjärrvärmevatten, som då värms upp rejält och transporteras ut till kundernas fjärrvärmecentraler där det lämnar av sin värme och går tillbaka till värmeverket där det återigen används för att kyla ner pannorna genom att ta upp värmen från dem och transportera ut det till kunderna igen i ett evigt kretslopp.
  Det är alltså viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket via fjärrvärmevattnet och inte skickar tillbaka för varmt vatten eftersom det gör att pannorna inte kyls ner ordentligt, vilket i sin tur innebär att vi inte kan elda på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt. Detta leder till högre kostnader och ökad miljöbelastning.

  Flödesdebitering är alltså ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

  Geab kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.