Underleverantörer, ett grönt arbete

Hur arbetar vi för att hela er försörjningskedja ska vara så grön som möjligt.
Vilka är våra underleverantörer och vilka krav har vi på dem?
Med tanke på socialt - och miljöansvar?

Att arbeta i leverantörskedjan är ett ständigt pågående arbete. De krav vi har på våra leverantörer anges i vår leverantörsuppförandekod, här anges vilka områden och värderingar vi tycker är viktiga och som vi förväntar oss att även våra leverantörer arbetar med.
Vi har samlat information om miljö och ansvar på Lantmännens hemsida:
Hållbarhet​​​
Här kan du även läsa mer om vilka frågor som är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv och vad vi gör.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.