Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är Gogreen linser och bönor ekologiska?

Är Gogreen linser och bönor ekologiska?
Om inte, används bekämpningsmedel i odlingen?
Om inte, har ni någon kvalitetssäkringspolicy?


Lantmännen vill erbjuda hälsosamma och hållbara produkter som inspirerar till grönare vardag och bättre hälsa för både människor och miljö. Vi strävar efter att så mycket som möjligt förse konsumenterna med närproducerade produkter.

Lantmännen driver utvecklingen mot ett hållbart jordbruk. Utgångspunkten i arbetet är att både ekologiskt och konventionellt jordbruk ska utvecklas för att vara långsiktigt hållbart. Du kan läsa mer om ekologiskt och konventionellt jordbruk på vår hemsida

Några av våra Gogreen-produkter är helt ekologiska, alla våra produkter hittar du här: ​gogreen​​​
Linda
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.