Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som nu trätt i kraft har vi uppdaterat vår integritetspolicy. 


Du kan läsa mer om hur Lantmännen och dess koncernbolag behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning här.