Kan jag få min taxiresa ersatt?

Flygbussarna Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Är bussen försenad med mer än 20 minuter eller om det finns skälig anledning att anta försening med mer än 20 minuter mot de tider som anges i tidtabellen, har du rätt till ersättning för annan transport. En förutsättning för rätt till ersättning är att det var skäligt att välja den transport eller de transporter som använts. Om du inte har hunnit köpa en bussbiljett ersätts du för skäliga kostnader för annan transport minus avdrag för kostnaden motsvarande en enkel vuxenbiljett.

  Du ansöker om ersättning genom att skicka in ditt ärende via Flygbussarnas kontaktformulär. Då får du ett ärendenummer i ett automatiskt svar och vi ber dig besvara det för all vidare kontakt för att bibehålla ditt ärendenummer.

  Skicka sedan vänligen in originalkvittot på taxiresan, flygbussbiljetten samt kontouppgifter till:

  Flygbussarna Kundtjänst
  Klarabergsviadukten 72
  111 64 Stockholm

  Nämn även gärna ditt ärendenummer för snabbast hantering då vi på så sätt enkelt kan koppla ihop dina ärenden.
  Originalkvitton måste skickas in senast 2 månader efter att resan genomförts.
  Felicia Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.