Information om direktbyte

Direktbyte innebär att hyresgästen överlåter sin lägenhet till en annan hyresgäst för att få en annan bostad. Byte kan göras till en hyresrätt, inte till villa eller bostadsrätt. Du söker själv en lämplig bytespart och ansöker sedan om att genomföra bytet.

Hyresgästen skall ha beaktansvärda skäl för byte som t ex:
  • Ändrade familjeförhållanden som tillökning i familjen, separation, samboförhållande
  • Väsentligt ändrad ekonomi pg a sjukdom, pensionering, arbetslöshet
  • Ändrad studieort eller arbetsplats
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard som byte till lägenhet med balkong.
  • Rörelsehinder som medför behov av hiss eller lägenhet i bottenplan
  • Bytet ska inte medföra påtaglig olägenhet för hyresvärden (bl a ska bytesparten vara skötsam och kunna betala hyran)
  • Inga andra skäl ska tala emot bytet, som otillåten ersättning.
Ansökan

Fyll i en ansökan tillsammans med den/de du vill byta lägenhet med. Är det fler än fyra lägenheter i byteskedjan fylls ytterligare en blankett i. Samtliga bytesparter som ingår i bytet fyller i ansökan, även de som inte ska flytta till Familjebostäder. Skicka gärna med en skiss över hur bytet är tänkt.

Blanketten hittar du här eller på något av våra kontor.

Tänk på att det är många som ansöker om byte och vi handlägger ärendena i tur och ordning efter ankomst. Ansökan behöver vara komplett för att vi ska påbörja ärendet. Det är minst 6 veckors handläggningstid beroende på arbetsbelastning.
När beskedet är klart meddelar vi nuvarande hyresgäst.

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.