Vi svarar på dina frågor

  • Anna Carlén Konsumenternas energimarknadsbyrå
  • Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
  • Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
  • Martin Bengtsson Konsumenternas energimarknadsbyrå
  • Samuel Wahlberg Energimarknadsinspektionen
  • Sandra Ågren Energimarknadsinspektionen