Vi svarar på dina frågor

  • Anna Carlén Konsumenternas energimarknadsbyrå
  • Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
  • Johan Nilsson Energimarknadsinspektionen
  • Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
  • Martin Bengtsson Konsumenternas energimarknadsbyrå