Vi svarar på dina frågor

  • Bo Hesselgren Konsumenternas energimarknadsbyrå
  • Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
  • Johan Nilsson
  • Louise Goding Energimarknadsinspektionen
  • Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
  • Martin Bengtsson Konsumenternas energimarknadsbyrå
  • Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
  • Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen