Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Timkostnader, rätt till underlag?

Hej, mitt elnätsbolag har ändrat sina elnätstariffer till att baseras på det högsta timvärdet under föregående månad. Vilket leder till en ca. 15% ökning av min elkostnad. Det högsta värdet är varken representativt för min genomsnittliga elförbrukning eller skälig på samma grunder. Det blir en ren straffavgift för att jag under en timme har en topp i elförbrukningen. Det kan man tycka vad man vill om, men det höjer inte förtroendet för företaget.

Underlaget för timuttaget kan jag inte se någonstans, då företaget inte presenterar dessa för mig, varken på "mina sidor" eller på min elräkning. Har jag inte rätt att få del av detta underlag när företaget själv väljer att debiterar på detta sätt?

Utan tillgång till detta underlag kan jag inte heller försöka påverka min elförbrukning då jag inte kan veta var mina topputtag ligger under dygnets timmar. Detta gör ju att min elnätsavgift inte blir påverkbar.

Eftersom ändringen nyss har aviserats har jag bett att få ut underlaget för föregående år, vilket jag fått, men siffrorna var felaktiga och hörde delvis till en annan fastighet. Jag har också fått veta att detta inte kommer att vara tillgängligt i framtiden.

Jag känner inte att jag kan lita på företaget. Dels för att de helt tydligt har förväxlat två fastigheter. Vilket gör att jag undrar om detta har hänt tidigare och hur mina tidigare avgifter eventuellt har påverkats av detta. Dels för att jag inte kan se att avgiften är skälig i förhållande till min egentliga elförbrukning. Dels för att jag inte kan påverka dessa elförbrukningstoppar utan tillgång till underlag för timuttag.

Kan jag kräva av företaget att få tillgång till timunderlaget?

Kommentarer

 • Hej!

  Ditt elnätsföretag har gått över till effekttariff och jag förstår på din beskrivning att den tidigare tariffen var mer gynnsam för dig.

  Du skriver att ditt nätföretag inte vill visa dig dina egna mätvärden. Det tycker jag låter märkligt. Elnätsföretaget äger elmätaren, men du har absolut rätt att ta del av dina egna mätvärden. Kontakta gärna företaget på nytt och ställ samma fråga. Kanske har det uppstått ett missförstånd. . Återkom gärna om företaget insisterar på att inte visa dig dina mätvärden.

  Jag tolkar det också som att du anser att den nya tariffen är mindre rättvis än den gamla. Lagen säger här att din avgift ska vara kostnadsriktig. Det betyder att de avgifter du och liknande kunder i samma nät betalar ska motsvara de kostnader företaget har för att driva nätet fram till er.

  Ett antal kunder har hört av sig till oss och anmält att deras företag bytt från säkringstariff till effekttariff. I dessa fall har vi kommit fram till att det är tillåtet att införa effekttariffer och att det inte funnits något som tyder på att tariffernas utformning skulle strida mot lagens krav på att elnätstariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Hör gärna av dig om du vill att jag skickar ett tidigare beslut så kan du själv läsa våra slutsatser.

  Samtidigt har jag förståelse för du hör av dig till oss. Den tidigare modellen hade förbrukning som utgångspunkt för debiteringen medan den nya modellen istället ofta utgår från ett medeltal av de högsta effektvärdena. Vad det innebär för din totala kostnad är beroende på hur din egen specifika förbrukningsprofil ser ut (där du kan sänka din kostnad genom att inte använda för många elapparater samtidigt).
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Tack, för svaret. Jag ska ta kontakt igen, nu när jag har mer att gå på.

  Jag har läst en del om det här med effekttariffer här hos er bland annat. Mitt elnätsbolag har valt att basera sin uträkning på ett (1) timvärde per månad. Problemet som jag ser det med att basera en uträkning på ett (1) värde, det högsta värdet, under en timme under månaden är att även om det i teorin verkar vara ett bra sätt för kunden att anpassa sin elförbrukning är det ju fortfarande inte ett rättvisande värde. Eller ens ett värde som går att påverka. För att påverka måste man också veta när och varför detta värde uppstår.

  Jag förstår att detta har att göra med att företaget behöver få in pengar till drift och underhåll, men det är inte ett skäligt värde för min elförbrukning.

  Ex. under sommarmånaderna har jag väldigt låg elförbrukning med värden mellan ca. 0,1-2,5/timme enligt föregående år. För att minska förbrukningen ytterligare skulle det krävas att jag i princip inte använder någon el alls.

  Däremot har jag en timme/vecka ett högre värde ca. 4-6 då min värmepump spetsar varmvattnet för att döda bakterier. Problemet för mig blir då att jag inte kan påverka det högsta värdet. Värmepumpen måste spetsa varmvattnet. Att hoppa över denna tillfälliga elförbrukningstopp, som värmepumpen kräver, skulle alltså göra att jag riskerar att bli sjuk av mitt varmvatten.

  Detta gör att jag inte kan påverka min förbrukning och elräkningen kommer att baseras på det höga timvärde som för mig inte är representativt för min egentliga förbrukning.

  Jag hade haft mycket större förståelse för en höjning där uträkningen baserade sig på ett medelvärde av ett antal timvärden. Det hade troligtvis betytt en höjning för mig ändå, men hade i alla fall känts med rättvisande för min egentliga förbrukning.

  Då jag har bytt ut belysning till LED och lågenergi, har bergvärme, nya vitvaror med hög energiklass, komplements eldar vid kalla dagar, inte kör tvättmaskin och diskmaskin samtidigt och har snålspolande kranar känner jag att jag har gjort det jag har kunnat för att minska min elförbrukning. Detta redan innan införandet av effekttariffer. Att jag känner mig orättvist behandlad kan man inte göra något åt, men det gör även att påståendet att min elkostnad skulle vara påverkbar faller. 
  Emma
 • Hej igen!

  Den effekttariff vi granskat och ansåg var tillåten baserades på ett genomsnitt av ett antal effekttoppar varje månad. Jag vill minnas att det var 3 eller 5 värden.

  Under senare tid har vi kontaktats av kunder hos nätföretag som endast baserat sin tariff på det högsta värdet under ett helt år. I detta fall inledde vi tillsyn, men kom aldrig till ett beslut eftersom företaget ändrade sin tariff.

  Du är välkommen att anmäla din tariff genom att skicka e-post till registrator@ei.se. Skriv att du vill göra en anmälan och berätta kortfattat varför.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.