Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Samma elnätskostnad för enbart vind-el?

Hej!
Vi är boende i södra Sverige och har den absolut högsta elnätskostnaden i landet. Varför det? Jo för att kraften produceras i norra Sverige och ska transporteras ända hit ner till den allra sydligaste delen av landet.
Men nu är det så att vi har ett avtal med Eon om el enbart producerad med vindkraft. Kommer den då från Norrland? Knappast. Kan vi då begära en lägre elnätstaxa?
I logikens namn borde vi kunna det.

Kommentarer

 • Hej!

  Du är kund hos både ett elnätsföretag och en elhandlare. Till elnätsföretaget betalar du en avgift för att vara ansluten till elnätet, från elhandlaren köper du själva elen och kan välja vilken sorts elavtal du vill ha och hur den el du köper ska vara producerad.

  Du kan inte välja elnätsföretag, men har runt 120 konkurrerande elhandlare att välja mellan.

  Din elnätsavgift ska någorlunda motsvara elnätsföretagets kostnader för att driva elnätet plus en rimlig vinst. Vi övervakar elnätsföretagen och sätter en övre gräns för hur mycket varje företag som mest får ta ut av sina kunder.

  Priset för den el du köper sätts på en fri marknad där efterfrågan och utbud avgör priset. Sverige är indelat i fyra elområden som kan ha olika priser (en relativt stor del av året är det dock samma priser). Det är riktigt som du skriver att priset för el i genomsnitt är något högre i södra Sverige än i norra. Detta beror på det mesta av elen produceras i norr, konsumeras i södra Sverige och att ledningarna däremellan behöver förstärkas bland annat för att täcka behovet under riktigt kalla vinterdagar.

  Elnätet byggs just nu ut genom den så kallade Sydvästlänken, så meningen är att prisskillnaderna på sikt ska minska.

  Men, priset på själva elen i södra Sverige har inget att göra med din nätavgift.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Synd att det inte var svar på frågan. Som jag fattar det betalar vi i syd 30% mer i elnätskostnad för att produktionen anses ske i norr? Ska vi då betala för trasport från Norrland när produktion sker här i Skåne?
  Gunnar
 • Varför ändrades rubriken på mitt inlägg? Dum formulering som inte har något med min fråga att göra.
  Elnätspriset är ju indelat i zoner. Den dyraste zonen är i södra sverige. Det höga priset motiverar elnätsägarna med att kraften ska transporteras från de norrländska kraftverken.
  Jag har ett avtal med Eon som säger att jag får kraft enbart fån vindkraft. Vindkraften produceras i södra Sverige. Då är min fråga: Måste jag ändå betala transporten från Norrland?
  Gunnar
 • Hej igen!

  Du har rätt att elnätsavgifterna skiljer sig mellan olika områden i Sverige. Med den modell som Riksdagen valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund.

  Det beror på att elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Din elnätsavgift beror dock inte på var i landet elen produceras.

  Precis som du skriver är Sverige indelat i fyra zoner eller elområden där elpriset sätts efter tillgång och efterfrågan. Detta handlar dock inte om dina avgift för att vara ansluten till elnätet, utan om det pris du betalar för den el du köper av din elhandlare (om jag skrev i mitt förra inlägg är du kund hos två företag, ett elnätsföretag och en elhandlare).

  Vad gäller det pris du betalar för den el du köper av din elhandlare så varierar det på just det sätt du beskriver i din fråga. Här är det i genomsnitt något högre elpris i södra Sverige än i Norra Sverige.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Något högre? Elnätsavgiften är exakt 30% högre i Skåne än i Kramfors. Samma elnätsägare. Och "ibland är elnätsavgiften t o m högre än själva elkostnaden" (citat Elpriskollen).
  När zonerna infördes motiverades de just med att elen producerades i norr och förbrukades i söder. Att Barsebäck lagts ner osv.... För att vi konsumenter skulle hålla oss lugna. Är det annat ljud i skällan nu?
  Gunnar
 • Eller jag kanske har råkat få Alternativa Fakta?

  Här känns det som om jag talar med min elnätsleverantör och inte med någon som borde vara på konsumenternas sida.
  Gunnar
 • Vi pratar om två olika saker, å ena sidan elnätsavgiften, och å andra sidan priset på den el du köper och gör av med.

  Elnätsavgiften sätts efter elnätsföretagets kostnader. Elnätföretaget har rätt att ta ut en avgift som täcker kostnaden för att driva nätet fram till ditt hus. Här har du helt rätt när du skriver att elnätsavgifterna kan skilja mellan till exempel Skåne och Kramfors.

  Elpriset sätts i konkurrens på en fri marknad. Här kan du välja mellan 120 olika elhandlare. Är du inte nöjd med E.ON kan du välja en annan elhandlare.

  Elpriset påverkas av i vilket elområde du bor. Vi har fyra elområden och elpriset sätts efter tillgång och efterfrågan i varje elområde. Du har helt rätt i att elpriserna är högre i södra Sverige än i norra Sverige.

  Se gärna mina tidigare inlägg.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Jag har aldrig talat om elpriset. Där spelar det knappt någon roll vilken leverantör jag väljer - skiljer bara någon procent. Förstår inte varför era svar bara innehåller mumbojumbo om elpriset? Ni ändrade t o m min rubrik till att handla om elpriset.
  Elnätspriset har inget med ägarens kostnader att göra. Bara med ägarenia vinst. Eller har media alternativa fakta? Elnätsägarna har ju monopol och verkar kunna göra som dom vill. Trodde det var er uppgift att ha en kritisk inställning till detta? I Skåne t ex är det inga långa avstånd. Inga djupa, steniga skogar. Knappt några hårda berg. Rena paradisset för en elnätsanläggning. Inget som motiverar 30% skillnad i pris. Men stackars Eon verkar ju gå på knäna ekonomiskt?? Eller?
  Gunnar
 • Får ni förresten förvanska inläggen? Jag vill ha min rubrik på inlägget och inte den konstiga som ni hittat på. Elen är väl inte nämnvärt dyrare i södra sverige? Eller billigare? Det beror väl på vilken leverantör man väljer?
  Det ska stå:

  "Samma elnätskostnad för enbart vind-el?"

  Då kan den som är intresserad av vind-el och elnätskostnad söka och hitta inlägget.
  Gunnar
 • Nu har jag ändrat tillbaka till din ursprungliga rubrik.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Gunnar
  Dina elnätskostnader påverkas bara av din nätägares kostnader ditt nätområde (inte din el-zon) dom påverkas inte av att elen ska transporteras långt. Så vind, vatten eller kärnkraft har inget med saken att göra

  Att elen ska transporteras långt till din el-zon och ditt val av el-ursprung påverkar bara ditt elpris
  Kim
 • Tack Kim.

  Du säger att elnätskostnaderna bara påverkas av nätägarens kostnader. Hur vet du det?

  Gunnar
 • Hej Gunnar,
  Nätkostnaderna påverkas bara av nätägarens kostnader då det är dessa kostnader som används för att sätta nätföretagens intäktsramar. Intäktsramarna är det som i slutänden avgör hur mycket nätföretagen kan ta betalt från sina kunder.
  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Intäktsramar låter fint. Men vad är det?

  Så Eon har olika "intäktsramar" i Skåne respektive Kramfors?
  Gunnar
 • Intäktsramar är som sagt det som avgör hur mycket elnätsföretagen får tjäna. Det funkar så att vi här på Ei kontrollerar elnätföretagens kostnader och utifrån det bestämmer ett takbelopp som gäller under en specifik fyraårsperiod. Om ett nätföretag under dessa fyra år tjänar in mer pengar än det takbelopp de fått tilldelat görs avdrag på nästa periods takbelopp.

  Intäktsramarna skiljer mellan olika bolag och även inom vissa bolag. Ramarna sätts nämligen utifrån ett nätområde som inte ska förväxlas med elprisområde. Ett nätområde utgörs av ett relativt sammanhängande område som ett och samma elnätsföretag har monopolet inom. E.ON till exempel har tre olika nätområden.
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Utgår man då från bolagens egna uppgifter eller är det revisorer som granskar hur det egentligen ser ut?
  Gunnar
 • Jag undrar också om det är ett "gummitak" - att det höjs för varje krona extra som investeras i elnätet? Det resulterar kanske i bättre infrastruktur men också i en garanterad vinst på investeringen. Och garanterad prishöjning för konsumenterna.
  Gunnar
 • Uppgifterna inrapporteras från företagen men de är granskade och underskrivna av revisorer. Om det skulle finnas misstanke om att nåt rapporterats fel kan vi även göra tillsynsbesök.

  Jag är inte säker på att jag förstår riktigt vad du menar med gummitak men ramen, och därmed möjligheten att pris till kund höjs, ökar för investeringar som görs. Investeringarna kan däremot inte tas ut i avgifter direkt utan de läggs till i det som företagens kapitalkostnader beräknas utifrån.
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Motsatsen är ett fast pristak som regleras av index eller annan statsstyrd åtgärd.
  Detta motiverar inte elnätsföretaget till annat än de nödvändigaste investeringarna.

  Men om pristaket (intäktsramen) höjs i samma takt som kostnaderna inom elnätsföretaget (eller höjs nästa period) frestas kanske elnätsföretaget att exempels låna dyrt till investeringarna av moderbolaget för att flytta kostnader till elnätet där det är lättare att skapa en bra vinst.
  Gunnar
 • Då förstår jag. Den reglering vi har i dagsläget utgår inte från ett fast pristak utan kan variera. Däremot använder vi standardkostnader för investeringarna så nätföretagen har inget att vinna på att låna dyrt, snarare tvärtom.
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Om jag förstår rätt så innebär det att om nätbolagen väljer att investera i infrastruktur så måste kunderna betala, oavsett om investeringen i infrastrukturen är nödvändig eller ej. Hur granskar ni att uppgraderingar och liknande är nödvändigt? För det borde ligga på ert bord
  Kim
 • Om ni inte granskar mer än att se till att revisorerna skrivit under känns det som ganska fritt fram för elnätbolagen att bygga allt dom kan och vara säkra på att desto dyrare dom gör det desto mer tjänar dom
  Kim
 • Hej!

  Ei godkänner inte enskilda investeringar i elnätet. Däremot så ingår detta perspektiv i de effektivitetskrav som ställs på elnätsföretagen och som ur elnätsföretagens perspektiv riskerar att generera en mindre intäktsram (i det fall som effektiviteten inte är tillräckligt hög alltså).

  Ha en bra dag!

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Vad menar du med "enskilda investeringar i elnätet"?

  Investeringar kan  ju vara att gräva ner luftledningar lokalt eller att bygga ut högspänningsnätet från norr till söder. Det första blir "många bäckar små" som nätbolaget kan välja att göra eller att inte göra. Högspänningen är däremot mer synlig och en nationell angelägenhet som kräver stora investeringar för att byggas ut.
  Gunnar
 • Hej Gunnar

  Ei beviljar tillstånd för att bygga och driva elnät endera på områdesnivå eller för en linje-sträckning. Det finns särskilda regler för det i ellagen.

  Dock så granskar vi inte några enskilda investeringar. Men som jag nämnde tidigare så tas det hänsyn till det perspektiv som vi nu diskuterar i de effektivitetskrav som ställs på elnätsföretagen.

  Det finns mer att läsa i denna gemensamma bilaga till samtliga elnätsföretagens intäktsramsbeslut.

  http://www.ei.se/Documents/Forhandsreglering_el/2016_2019/Beslut_om_intaktsramar_och_darpa_foljande_dokument/Gemensamma_bilagor_beslut-lokalnat/Bilaga_7_Effektiviseringskrav_avseende_tillsynsperioden_2016-2019.pdf

  Thomas
  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy