Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får elhandlaren ta ut en brytavgift?

Hej,
jag bytte elavtal från Sveriges Energi till Borås elhandel via elskling.se Hos Sveriges energi hade jag rörligt avtal 3 mån uppsägningstid, men Borås elhandel tog över avtalet innan 3 mån hade gått och nu kräver Sveriges Energi mig på 500 kr för brutet avtal. Jag anser att det är elbolagen som ska lura mig på pengar genom att hävda att det är mitt ansvar att de inte kan sköta en enkel överföring. Varför ens ha rörligt avtal om elbolagen ändå inte klarar av att byta på rörlig basis? Har Sveriges Energi laglig rätt att kräva mig på pengarna?

Kommentarer

 • Hej

  Tack för din fråga!

  Generellt sett går det att säga att de flesta elhandlare har inskrivet i avtalsvillkoren vad som gäller om kunden säger upp ett avtal i förtid. I de allmänna avtalsvillkoren står att konsumenten kan bli tvungen att ersätta den gamla elhandlaren om avtalet sägs upp i förtid. Ersättningen får dock motsvara högst vad elhandlaren kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid.

  Med tanke på att det verkade återstå väldigt kort tid på ditt avtal med Sveriges Energi tycker jag att dina fråga i allra högsta grad är befogad.

  Detta ligger dock tyvärr utanför Ei:s befogenheter så mitt råd till dig är att du kontaktar Konsumenternas Energimarknadsbyrå som ger oberoende och kostnadsfri rådgivning; http://www.energimarknadsbyran.se/Webbinnehall1...

  Hoppas informationen hjälpte dig och att saken löser sig på bästa sätt!

  Thomas

  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Tycker det är konstigt att byten mellan elbolag kostar pengar. Det verkar vara dåligt reglerat att EI att de flesta verkar ta ut brytavgift, även på avtal som inte är bundna då de istället smyger in en uppsägningstid på några månader i det finstilta  som man oftast inte läser och som kan vara svårt att förstå utan juridisk utbildning. Jämtkraft tex kräver 450kr i avgift om man vill byta från dem. Varför har inte EI lyckats utforma ett ramverk som liknar telekombranchen vid byte av telefonoperator? Det ska ju inte drabba kunden, kostnaden ska ju elbolagen får ta hand om. Tänk på de som inte förstår svenska bra, de måste ha svårt att läsa finstilta avtal som är svåra även för en infödd svensk.
  Peter Nordin
 • Hej, vi på Energimarknadsbyrån får många klagomål om brytavgifter. För att det ska vara tillåtet att ta ut en avgift för brutet avtal ska det anges i avtalsvillkoren för avtalet. Det finns dessutom angivet i allmänna avtalsvillkor som Konsumentverket och elbranschen kommit överens om att elhandelsföretag inte får kräva mer i brytavgift än det som företaget kan bevisa att det förlorat på att avtalet bryts i förtid. Tyvärr bryter en del företag mot det. Mitt råd till konsumenter är att anmäla till Konsumentverket om företag tar ut orimliga brytavgifter, så kan de tvingas ändra i sina avtalsvillkor.
   I det enskilda fallet kan man också begära att tvist prövas i Allmänna reklamationsnämnden. För ytterligare råd kring detta kan man kontakta oss på Energimarknadsbyrån, www.energimarknadsbyran.se
  Bo Hesselgren
 • Det är inte brytavgifterna som är problemet. Det är det faktum att de skriver villkor som är svåra att läsa och kräver juristkunskaper och där bakar man in överraskningar som kräver att man läser avtalsvillkoren från början till slut. Man kunde talat om detta klart och tydligt på beställningssidan men det gör man inte för att folk ska trilla dit. Ska man hitta en leverantör som inte har flera månaders uppsägningstid som tex Jämtkraft måste man läsa alla leverantörers villkor noggrant om man besitter specialkunskapr i avtalsrätt eller så får man ringa eller skriva och ställa specifika frågor till dem. Det är omständligt och tidsödande och resulterar i klagomål som hade kunnat undvikas. Telekombranchen har ju fått kritik för detta och blivit mycket bättre att informera direkt vid beställning om bindnings- och uppsägningstider.
  Peter Nordin
 • Jag håller helt med dig om att även informationen är viktig här. Det finns informationskrav i både Distansavtalslagen och Ellagen. Elhandelsföretagen ska informera konsumenten om bl a uppsägningstid och eventuell brytavgift, det ska alltså inte räcka att det bara anges i finstilta avtalsvillkor.

  Om man vill ha sitt enskilda fall prövat kan man gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden.
  Man kan även anmäla frågan till tillsynsmyndigheterna Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen.
  Bo Hesselgren
 • Jag hade ett löpande elavtal (ingen bindningstid) och bytte nyligen leverantör. I min enfald trodde jag att det bara var att byta, men det visade sig att min leverantör hade tre månaders uppsägningstid på sina löpande avtal.

  Har jag tolkat det rätt att den maximala avgift de kan motivera är vad de, normalt sett, skulle kostat mig med tre månaders el?
  Johnny Göthe Norlin
 • Det man får ta ut i brytavgift är mindre än så.  Brytavgiften får högst uppgå till det elhandelsföretaget kan bevisa att man förlorat på att kunden brutit avtalet i förtid. T ex kan man ha ett fastprisavtal som bryts i förväg, då kan företaget göra en förlust om de blir tvungna att sälja resterande el som de köpt i förväg till ett billigare pris än det som de köpte in elen för när avtalet skulle starta. Mellanskillnaden är då förlusten. Det är alltså företaget som måste styrka att de har gjort en förlust..
  Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.