Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Rimlig vinst av Elnätsföretag?

Hej!

Är 4,8 miljoner en rimlig avkastning per aktie i ett elnätsföretag? Dessutom uppgår det totala vinstmedlet till 6181 miljoner eller drygt 103 miljoner per aktie/andel.
Joel F Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  När Ei fattar beslut om varje enskild elnätsföretags intäkter så utgår vi endast ifrån företagets kostnader för att bedriva elnätsverksamhet samt den reglerade vinsten som är 5,85 procent. Det kallas för att vi ger elnätsföretaget en intäktsram som de måste hålla sig inom, det vill säga de får inte ta ut mer pengar från sina kunder än vad denna ram tillåter. I det fall som elnätsföretaget effektiviserar sin verksamhet innebär det att de får behålla de intäkter som effektiviseringen innebär. Här kan du läsa mer om domstolsprocessen och avkastningen; Nya domar ger elnätsföretagen högre avkastning

  Det gäller dock att inte blanda ihop den reglerade vinsten för elnätsverksamheten med hela koncernens vinst som exempelvis också kan inkludera vinster för elhandel eller produktion av el. Så kallade koncernbidrag, när intäkter lämnas över från ett bolag i koncernen till ett annat, är vad jag känner till inte förbjudet. Ei har heller inte befogenheter i denna fråga.
   
  Vad jag också skulle vilja lägga till är att även Ei anser att elnätsföretagen under senare tid har överkompenserats. På grund av domstolsprocesserna som följde av Ei:s beslut om intäktsramar för perioden 2012-2015 överkompenserades elnätsföretagen för perioden 2012-2015. De ökade intäkterna för perioden 2012-2015, som domstolsprocessen medförde, har elnätsföretagen rätt att ta in från sina kunder under den tillsynsperiod (2016-2019) som vi nu är inne i. Ei har efter domstolsprocessen lämnat förslag på och fått gehör för regeländringar som drastiskt minskar risken för överkompensation framöver. Vi har också beslutat om föreskrifter om mer detaljerade regler för bedömningen av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas) i elnätsverksamheten. En sammanfattning av domstolsprocessen och regelförändringarna därefter hittar du via följande länk; http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisregleri...

  Hälsningar Madeleine
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.