Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kostnader nätavgift-strömkostnad

Hej

Är det rimligt att om man har en strömräkning på ca 1000 kronor att man få en nätavgiftsräkning på nästan 3000 kronor ???

Mvh

Andreas
Andreas Platzek Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  En av anledningarna är att elpriset sjunkit relativt mycket under de senaste åren samtidigt som många elnätsföretag höjt sina avgifter.

  Elen säljs på en fri marknad där priset sätts efter utbud och efterfrågan. Under de senaste åren har det funnits ett stort utbud, vilket också gett låga priser.

  Elnätsföretagen verkar på en reglerad marknad där vi som myndighet sätter en gräns för hur mycket de får ta ut av sina kunder. Här är grundprincipen att de får ta ut en avgift som motsvarar kostnaden för att driva ett långsiktigt säkert nät. De får även ta ut en begränsad vinst.

  Exakt hur elpriset utvecklar sig framöver är det ingen som vet. Vi hoppas dock att de kraftiga höjningar av elnätspriserna som vi sett under den senaste tiden kommer att bli mindre vanliga framöver.

  Många företag har höjt sina avgifter flera gånger bara under det senaste året. En anledning till det är att Energimarknadsinspektionen 2015 förlorade i högsta rättsinstans mot ett 100-tal företag som överklagat våra intäktsramar för åren 2012-2015. Företagen ville höja avgifterna betydligt mer än vi tillåtit. Domstolen gav företagen rätt i högsta instans.

  Det innebär att företagen fick ett ökat utrymme att höja sina avgifter. Det är det utrymme som många företag nu utnyttjar när de under 2016 höjer sina avgifter. När detta utrymme är utnyttjat hoppas vi på en återgång till höjningar som ligger mer i linje med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället.

  I oktober 2017 lämnade Ei över nya förslag till regeringen om hur regelverken kring elnätsavgifterna kan skärpas. Ei:s rapport innehåller flera förslag som tillsammans ska göra regleringen av elnätsföretagens intäkter tydligare och bättre. Framförallt föreslår Ei att metoden för att beräkna elnätsföretagens avkastning ska regleras och att nya avskrivningstider ska gälla för elnätsanläggningar. Ei föreslår även ändringar i ellagen som syftar till att skapa en tydligare och enklare lagstiftning.

  Rapporten kan du hitta här: http://ei.se/sv/Publikationer/Rapporter-och-PM/rapporter-2017/nya-regler-for-elnatsforetagen-infor-perioden-2020-2023-ei-r2017-07/

  Hälsningar
  Madeleine

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Du glömde att regeringen passade på att höja elskatten samtidigt som elskatten gick över från elhandlaren till elnätsföretagen.  Vilket innebär att regeringen höjde det som elnätsföretagen ska ta ut av sina kunder.
  Mattias Thernström
 • Och ingenting man kan göra, nätbolagen har monopol och kan ta vilka priser som helst ??
  Andreas Platzek
 • Hej,

  Ja det stämmer, regeringen höjde energiskatten med 0,6 öre i samband med att den gick över från elhandlaren till elnästsföretagen.

  Hälsningar
  Madeleine
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Nu höjer E.on elnätsavgiften med 10% igen 1 juli. De senaste åren har de höjt avgiften 10% varje år. Det känns underligt att de kan fortsätta med dessa höjningar med tanke på att inflationen i övrigt är så låg. Verkar i mitt tycke som man utnyttjar sin monopolställning då konsumenten inte har någon möjlighet att påverka. Regleringen av elmarknaden verkar ju inte fungera om man kan höja avgiften med över 40% på drygt 3 år.
  De hänvisar till investeringar men deras resultat ser inte ut att påverkas negativt av investeringarna så de verkar ta igen allt via höjd avgift.
  Ulf nilsson
 • Hej Ulf,

  Med anledning av E.ONs senaste höjning av elnätsavgifterna har vi skrivit ett inlägg för att besvara dem frågor och klagomål som vi fått in. Inlägget hittar du ​här​​​.

  Tveka inte att kontakta oss igen!
  Hälsningar Madeleine
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.