Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fördelning av elkostnader efter faktisk förbrukning inom en gemensamhetsanläggning

Hej!
Vilka regler gäller om en samfällighetsförening beslutar att sätta in elmätare i varje eluttag på varje P-plats i en gemensamhetsanläggning och själva inom föreningen fördela elkostnaden på de som förbrukar el för t.ex. motor/kupévärmare, billaddning, m.m.?
(Samfälligheten har denna möjlighet inskriven i sitt anläggningsbeslut.)

Klas Lindqvist Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Jag uppfattar det som att föreningen själva kommer att äga mätarna och att de var för sig inte är enskilda abonnemang till elnätsföretaget. I det fallet är det föreningen själva som avgör vad det är som ska gälla och vilka avgifter som ska tas ut. Detta sker nämligen inom ett internt nät som inte omfattas av ellagens bestämmelser.

  Hoppas detta var svar på din fråga.
  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Jag är inte ursprungliga frågeställaren. Men jag blev nyfiken på ditt svar Jerker. Du har säkert rätt, men kan inte du förklara lite närmare hur det går ihop?

  Jag har varit av uppfattningen att en schablonmässig debitering av el är helt ok. Men om debiteringen baseras på uppmätta mängder per brukare så är det tekniskt och juridiskt sett fråga om att vara en elleverantör. Även om det är inom ett icke-koncessionspliktigt nät.

  Som sagt, du har säkert rätt. Men jag vore tacksam om du hjälper mig att förstå varför det inte är på det viset.
  Arbel Krona
 • Hej Arbel,
  Från vårt perspektiv gör vi ingen skillnad på om debitering av överföring av el på interna nät baseras på om uppmätta värden eller enligt schablon i dagsläget. Överföringen är antingen tillåten eller inte tillåten.

  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.