Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför tar ni med fasta kostnader i det rörliga priset?

Varför räknar Ni om en fast kostnad och lägger den på Kilowattpriset? En kostnad som inte är beroende av hur mycket jag förbrukar ska normalt inte läggas på ett rörligt pris. Det är bättre att skriva vilken kostnaden är per månad på en fast kostnad.

Kommentarer

 • Hej Margot

  Tack för din fråga!

  På elpriskollen.se redovisar vi elhandlarnas priser med hjälp av det så kallade jämförpriset. Det är ett pris som anges i öre per kWh och inkluderar samtliga priskomponenter i elhandelspriset.

  Vi använder jämförpriset eftersom samtliga elhandlare som säljer el på den svenska elmarknaden enligt prisinformationslagen är skyldiga att redovisa ett jämförpris då de marknadsför elavtal. En annan fördel med jämförpriset är att det blir enklare att jämföra elavtal om alla kostnader för elhandeln ingår från början. Du slipper då att räkna ut din kostnad i öre per kWh och missar inte heller att ta med någon komponent i priset. Egentligen följer det samma logik som när vi i mataffären letar billigaste kilopris för potatisen eller billigaste literpriset för mjölken.

  På elpriskollen.se kan man sedan klicka på respektive avtal för att få kostnaden för de enskilda komponenterna i priset.

  Hoppas att det var svaret på din fråga!

  Med vänlig hälsning

  Thomas

  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Med " kostnader inköp" inbakad i det rörliga elpriset är det totalt omöjligt att jämföra elhandlare som kund, sannolikt OLAGLIGT. För min del har bolagets kostnader för inköp ökat med 500% på någon månad... Kanske har Vattenfall köpt något kontor i centrala London o handlar därifrån.

  Tycker ni att det känns rimligt att jag skall jämföra elhandlare varenda månad? "kostnader inköp" kan ju bli hur högt som helst!!

  Jag kommer att ta kontakt med konkurensverket ( om ni inte gör det )

  Sven
 • Förtydligande

  Jag har jämfört Nordpool spots månadsgenomsnitt i mitt elområde med mitt faktiska pris flera år tillbaka.

  Som ny kund ( år 2014) hade jag ett spotpåslag på några öre och ca 1 öre i " kostnader inköp", alltså differens mellan Nordpol och mitt rörliga pris. Notera att kostnader inköp inte är synligt någonstans, kunden luras att tro att det är spotpriset. Olagligt.

  Nu är differensen mellan 3 och 5 öre..........................

  Sven
 • Angående mjölkprisjämförelsen ni gör i detta forum. - Jag vet vad min mjölk kostar när jag köper den, inte när jag har druckit upp den.

  Sven
 • Hej Sven

  Tack för dina synpunkter!

  Jag håller med dig om att avtalsvillkoren för de rörliga avtalen ibland är otydliga. Det kan vara svårt att kontrollera hur de olika rörliga påslagen räknas fram. En tydlig tendens som jag har sett på elhandelsmarknaden under det senaste året är att flera elhandlare använder sig utav fler rörliga priskomponenter i de rörliga avtalen än tidigare (t.ex. kostnader för balansansvar och kostnader till Nord Pool). Ibland inkluderar de dessa i inköpspriset och ibland exkluderas priskomponenterna från inköpspriset men tas ändå ut från kunden. Inköpspriset definieras ofta olika hos olika elhandlare.

  Skillnaden i ditt påslag från 1 öre per kWh till 3-5 öre per kWh är svår att förklara utan att ha närmare insyn i de enskilda avtalen. Någon del kan bero på att definitionen för inköpspris har förändrats och nu inkluderar fler rörliga priskomponenter (där är det ju viktigt att elhandlaren i avtalsvillkoren beskriver hur inköpspriset definieras). Jag vet inte heller om det första avtalet var förknippad med en rabatt eller inte. Mitt första råd till kunder som är besviken på sin elhandlare är att leta efter en annan elhandlare.

  Även fast det råder fri prissättning och är fritt fram att teckna avtal med vilken elhandlare som helst på elmarknaden så kan man anmäla avtalsvillkor som man anser är oskäliga till Konsumentverket. Du hittar mer om detta här; http://www.konsumentverket.se/Konsumentfragor--...

  Hoppas denna information hjälpte dig!

  Thomas

  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Att inkludera elnätkostnaden i jämförspriset hjälper inte heller kunden att förstå och därmed påverka effektuttaget.
  Det finns ju sätt att minska sin huvudsäkring med större förståelse av hur huvudsäkringen påverkas. Dessutom finns idag teknik som gör att man kan minska sin huvudsäkring eller effektavgifter. T ex om man är ansluten till ett nät som bara debiterar effekttariffer, representerar en BRF eller större fastighetsägare.
  Med ökad insikt, aktiviteter och teknik som minskar våra effekttoppar och genererar ekonomisk nytta på vår elräkning, kan man dessutom tillskriva mindre stress på vårt "gemensamma" elnät.
  EI's uppdrag är att se till att olika kunder inte diskrimineras. Är det då OK att minsta huvudsäkringen i lägenheter är 16A? Borde inte lägstanivån ligga lägre? Apparater i lägenheter och villor genererar mindre effekttoppar idag än för 20 år sedan. Något som inte reflekteras i denna policy.
  Mats Karlström
 • Hej!

  Lite osäker på vad du menar när du nämner elnätskostnaden. Vi inkluderar inte elnätskostnaden i de jämförpriser som visas på Elpriskollen. Däremot ser vi just nu över möjligheten att i framtiden visa varje kunds elnätskostnad på Elpriskollen i syfte att ge besökaren bättre överblick över sin totala elkostnad.

  De fasta avgifter som ingår i jämförpriset är bland annat årsavgift som de flesta elhandlare tar ut av sin kunder.

  Elnätsavgifterna så ska den så långt det är möjligt stå i förhållande till de kostnader elnätsföretaget har för att driva nätet fram till varje kundgrupp. Det finns mycket som talar för att just effekttariffer är den typ av avgift som bäst speglar de kostnader varje kund orsakar för företaget.

  Jag antar att du har säkringstariff och vill ha en ännu lägre säkring än den lägsta som företaget erbjuder. Jag måste återkomma med svar på din fråga om det är ok att inte erbjuda lägre säkring än 16A.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej.
  Jag menar den effekt relaterade abonnemangsavgiften. Den baseras ju på storleken av huvudsäkring.
  Om abonnenterna blir varse hur mycket det kostar kan dom motiveras att förändra effekt uttaget.
  Jag kollade och såg att nätavgiften för säkringstariff ökat med 50% sedan 2010...
  Elnätet kostar pengar men då borde abonnenterna sporras till att förändra.
  mats karlström
 • Sporras och belönas...
  mats karlström
 • Hej!

  Jag tror att vi i mångt och mycket delar dina synpunkter. Här kan du läsa lite mer om Ei:s tankar om hur kunderna ska bli mer flexibla i sin användning i framtiden http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202016/Efterfrageflexibilitet_en_outnyttjad_resurs.pdf
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Du anser att 16A säkring är en onödigt hög säkring för de flesta i lägenhet. Jag lovade återkomma i den frågan.

  Tittar man enbart på lägenhetskunders effektbehov så kan vi nog hålla med dig om att 16A är en rejält tilltagen säkring. Förmodligen är det så att relativt få som bor i lägenhet som tar ut en effekt där säkringen riskerar att gå.

  Samtidigt är säkringen i första hand dimensionerad för att skydda servisledningen fram till fastigheten. Nu har de flesta nätföretag valt att koppla sina nättariffer till storleken på just säkringen. Ett antal nätföretag har under de senaste åren övergått till effekttariffer där avgiften sätts efter kundens högsta effektuttag.

  Här ger lagen nätföretagen frihet att utforma sina avgifter på olika sätt. Samtidigt finns ett antal övergripande krav i lagen som ska vara uppfyllda. Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta en intäktsram för varje företag, det vill säga en övre gräns för hur mycket företaget får ta ut av alla sina kunder. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Företagen får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får alltså inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

  Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.
  Mattias Johansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.