Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

EON sänkt nätnytta för mikroproducenter

Upptäckte igår att EON sänkt min ersättning för nätnytta avseende solel jag producerar till 2,92 öre per kWh (tidigare var den 5,00 öre per kWh) utan att de informerat mig. Vid kontakt med dem idag säger de att den nya reducerade ersättningen började gälla den 1/1 2018. Detta innebär nästan en halvering av ersättningen. Kan EON göra detta utan att informera (i mitt solproduktionsavtal med dem så anges att ändringar ska meddelas skriftligen)? Kan man initiera en granskning av detta då sänkningen enligt min mening måste betraktas som betydande?
Staffan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Staffan,
  Som producent har du möjlighet att begära prövning av nätnyttoersättningens nivå hos oss. Vi tittar då på de faktiska omständigheterna och den procentuella ändringen spelar således inte någon större roll för själva prövningen.

  Avseende information om ändrade villkor är detta inte något vi har tillsyn över och det är därför en civilrättslig fråga. Det är möjligt att konsumenternas Energimarknadsbyrå kan bistå med rådgivning i den frågan.

  Hoppas mitt svar varit till nytta
  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Hej Jerker,
  stort tack för ditt svar.
  Då EON (visserligen muntligen) sa att de gjort förändringen bl.a. för att tjäna mer pengar, så vore jag definitivt intresserad av att begära en prövning av nivån på nätnyttoersättningen. Hur gör jag för att initiera en sådan prövning? 
  Staffan
 • Hej igen,
  Det finns ingen mall för prövning av nätnyttoersättningen. Det du ska göra är att skriva ett brev till oss där du förklarar ditt ärende och meddelar att du vill ha en prövning. Du hittar våra kontaktuppgifter här:
  https://www.ei.se/kontakt/ 
  Det går bra att skicka via vår e-post.
  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Jag har också reagerat mot denna sänkning och ringde Eon idag och fick till svar att det berodde på det låga elpriset. Jag bestridde detta argument då det måste anses att nätnyttan har med den ej konkurrensutsatta elöverföringskostnaden och inte alls är relaterat till det rörliga priset som är konkurrensutsatt. Men jag fick inget bättre svar.
  Jag avser också att begära prövning hos energimarknadsinspektionen.
  Mvh
  Börje Dahl    Alvesta i Småland
  Börje Dahl
 • Hej Börje,
  Du är självklart välkommen med din prövningsbegäran. Jag kan dock snabbt kommentera att just nätförlusterna hänger ihop med det rådande elpriset. Detta eftersom nätägaren utan den producerade elen skulle vara tvungna att handla in el för att balansera förlusterna i nätet.

  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Då jag har haft samma avtal med rörligt elpris så betalade jag per kwh
  Jan  2017  35,63 öre + elcert 3,21  Jan   2018   35,29 öre + elcert 2,54
  Febr 2017 35,73 öre  + elcert 2,22  Febr 2018   43,73 öre + elcert 3,02
  Så att elen skulle blivit billigare 2018 jämfört med 2017 och motivera sänkningen stämmer inte heller.
  För mars har jag inte ännu fått räkningen så jag kan inte jämföra mars men
  Mars 2017 32,12 öre + elcert 2,12  jag tvivlar på att mars 2018 blir billigare
  Börje Dahl
 • Fortfarande kvarstår alltså frågan om nätägarbolagen har någon motpart eller om de helt efter egna önskemål kan diktera priset då de saknar konkurrens där de opererar.
  Börje Dahl
 • Hej igen Börje,
  Det jag menade är att elpriset har påverkan på den skäliga nätnyttoersättningen. Därmed inte sagt att det är den enda faktorn som påverkar eller att nätföretagen ändrar ersättningen i samma takt som elpriset ändras.

  Jag har inte tittat på den historiska utvecklingen av nätnyttoersättning men en gissning är att nätföretagen har ersatt sina kunder med viss marginal och att ersättningen legat relativt stilla. Det innebär att en nedgång av det genomsnittliga elpriset över några års sikt har bidragit till den sänkta ersättningen. Även det faktum att fler kunder installerar egen produktion påverkar också ersättningsnivån negativt.

  Som jag skrev tidigare har man möjlighet att begära prövning av sin ersättning hos oss. Denna möjlighet finns då det inte går att konkurrensutsätta ersättningen då det är enskilda monopolföretag som tar del av nyttan.

  Vänliga hälsningar
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Din återkoppling gällande att nätnyttoersättningen rimligen bör vara dymanisk gentemot en elproducent ger ju vid handen att den skall dynamisk även mot den som konsumerar el och i relation till vad du skriver "... nätförlusterna hänger ihop med det rådande elpriset. Detta eftersom nätägaren utan den producerade elen skulle vara tvungna att handla in el för att balansera förlusterna i nätet." så bör ni ju reglera bolagen så att sådana justeringar blir transparenta gentemot elpriset till konsument vilket inte går att se idag. Elnätsbolagens geografiska monopol med omvänd bevisföring för kunden där insyn i kostnadsstrukturen är oetiskt och bör justeras.
  Magnus
 • Dessutom fick jag idag elpriset jag betalat för mars månad 2018 och det var avsevärt högre än 2017
  2018   0,4911Kr/kwh   mot 2017 0,3212 Kr/kwh
  Så det innebär ju att alla de 3 första månaderna 2018 haft högre pris för mig än för 2017 och således bör samma förhållande gällt för Eon:s el som man köper för att kompensera för nätförluster.
  Så deras argument att det rörliga elpriset är lågt bör falla platt till marken.
  Börje Dahl
 • Hej Magnus,

  Om man misstänker att nätföretagens ersättning för egen nätnytta är för låg har man möjlighet att begära prövning av nivån hos oss på Energimarknadsinspektionen. Nätföretagen får då styrka sina nivåer genom att visa hur de kommit fram till dem. Det finns flera variabler som påverkar nätnyttan varav elpriset är en av dem.

  Hälsningar Madeleine
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej.

  Min nätägare betalar bara ut 1öre/kwh i nätnytta för min solcellsel. När jag tittar på vad andra nätägare betalar så ligger de betydligt över det. Jag bor på landet och det borde rimligtvis vara lite större nytta då, eller tänker jag fel? Jag har ett par gånger påtalat detta för min nätägare men jag för känslan av att de inte bryr sig. Så jag kanske skulle begära prövning av det? Hur gör jag?

  /Anders
  Anders Stenström
 • Hej Anders,

  Det kan vara värt att begära prövning utifrån det du beskrivit. Som Jerker skrivit ovantill, för att begära prövning är det du ska göra att skriva ett brev till oss där du förklarar ditt ärende och meddelar att du vill ha en prövning. Du hittar våra kontaktuppgifter här. Det går också bra att skicka via vår e-post.

  Hoppas det är till hjälp. Hälsningar,
  Samuel Wahlberg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.