Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Elnätsavgiften har ökat 54% på ett år

Hej
Jag fick senaste fakturan från Vattenfall på Elnätsavgiften och jämförde den med samma månad förra året, man blir riktigt förbannad!!
2017-10-01 till 2017-10-31 - 495 kWh 506,20 Kr => 1,023 Kr / kWh
2018-10-01 till 2018-10-31 - 449 kWh 706,19 Kr =>  1,573 Kr / kWh
Vad är det som motiverar en prishöjning på 54 %???

I media har jag hört att nätägarnas avgifter ska sänkas fr.o.m. 2020, för Vattenfall med 29%. Vad hjälper det när deras höjningar är högre än dom kommande sänkningarna, dessutom har vi inte sett några besked om 2019 än.

MVH / Stefan Blom

Stefan Blom Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Tack för ditt inlägg!

  Elnätsföretagen behöver följa ellagens bestämmelser om nättariffer och dess fakturering. De måste följa kravet om skälighet, objektivitet och icke-diskriminering.

  Skäligheten kontrollerar vi genom att vi sätter en intäktsram för varje företag. Företagen får inte ta ut mer avgifter från sina kunder än vad intäktsramen tillåter. Intäktsramen ska täcka:

  • Drift
  • Underhåll
  • Rimlig avkastning

  Här vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får alltså inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

  Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

  Jag rekommenderar att du tar kontakt med elnätsföretaget som ska kunna motivera sina höjningar det senaste året.

  Precis som du skriver så kommer elnätsföretagens intäktsramar förändras inför den kommande reglerperiod (2020-2023). Bland annat har SVT skrivit en artikel om den kommande perioden. Där framgår det bland annat att Vattenfalls kunder kommer få sänkta elnätsfakturor med 29%.

  Det är felaktig information. Det som kommer att förändras är elnätsföretagens intäktsramar. Där Vattenfall kan få en sänkning med 29% jämfört med tidigare reglerperiod (2016-2019). Det betyder inte att alla kunder kommer få sina avgifter sänkta med 29%.

  Eftersom ingenting ännu är fastställt inför kommande reglerperiod, ber jag dig hålla utkik på vår hemsida för framtida information.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Glöm inte att energiskatten flyttats från elhandlaren till elnätsbolaget from den 1/1 2018. Detta kan förklara en stor del av höjningen om du inte redan tagit hänsyn till det i din beräkning. Energiskatten är 41,375 öre/kWh 2018.

  Thomas
 • Tack Thomas, det hade jag helt glömt bort att ha med i min text (vilket kanske är den viktigaste punkten och svaret till en sådan pass stor höjning).

  Det är ofta anledningen till den stora procentuella höjningen om man jämför en elnätsfaktura från 2017 med en nyare faktura från 2018.

  Tack igen Thomas!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej.
  Håller med Stefan Blom. Nätavgift Nov 2017 387:- och Nov 2018 907:- detta är ren utsugning av EL-kunder när det inte finns annat alternativ till leverantör.
  MVH
  Antss Merikan.
  Ants Merikan
 • Hej Ants,

  I mina tidigare svar kan du läsa om ellagens bestämmelser och att en anledning till den stora ökningen kan vara energiskatten som flyttades från elhandelsfakturan till elnätsfakturan.

  I dagsläget ser det ut att bli sänkta intäkter för elnätsföretagen inför den kommande reglerperioden som startar 2020. Håll utkik på vår hemsida eller återkom med en anmälan till oss om du anser att ditt elnätsföretag har brutit mot ellagens bestämmelser som beskrivs ovan.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.