Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Bristande information på jämförelsesidan

Hej,

Jag tycker att informationen som finns på avtals-info-sidorna (prisjämförelsen) är på tok för dålig. Nedan tar jag några exempel:

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ei.se/sv/elpriskollen1/Avtalssida/?e...

I detta avtal står det att årsavgiften ligger på 24,93 öre/kWh. Samtidigt står det att rabatten (fasta avgiften) ligger på -53,73 öre/kWh. Uppenbarligen är inte "årsavgift" och "fast avgift" samma sak. Vad är skillnaden? Det är något som inte stämmer.

Angående rabatten. Det står ingenstans hur länge rabatten gäller. Då tolkar jag det som att det gäller för alltid, trots att jag det troligen endast gäller i 12 månader. Detta kan man inte veta för det finns ingen information om det. Det ska finnas svart på vitt!

Jag trodde att ett "rörligt löpande pris/avtal" inte gällde under en viss bestämd tid, utan att det rullar på tills man säger upp det. Varför står det då under "Villkor" att avtalet förlängs automatiskt?

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ei.se/sv/elpriskollen1/Avtalssida/?e...

Det första jag slås av i detta avtal är det faktum att det INTE är märkt med NÅGON eltyp. Trots att det står i avtalet att det är ursprungsmärkt vattenkraft så är ikonen för vatten överstruken. Varför?

I informationen om vad som ingår i "Rörligt inköpspris" står ingenting, varför? Allt som ingår borde stå här, varför kan inte ni (EI) själva lägga in den informationen, eller skiljer den sig åt mellan olika avtal?

Under "Förtida uppsägning" finns mycket text, men absolut ingenting som är relevant för just detta avtalet. Varför?

Under "Övrig information" står det att det inkluderar en rabatt på spotpriset. Det står varken hur stor denna rabatt är eller hur länge den gäller. Varför? I avtalet här ovan fanns en rabatt åtminstone utskriven med ett minustecken framför, men inte här.

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ei.se/sv/elpriskollen1/elbolag/Konsu...

Ni säger att alla elhandelsbolag är skyldiga att rapportera in sina avtal till EI. Bolaget Werel AB (tidigare KonsumentEL) har inte listat sina avtal på många många många månader. Dee dyker därför inte heller upp i prisjämförelserna. Hur ska människor som är ute efter ett bra avtal kunna välja om de inte ens dyker upp i listorna?

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan ni garantera att de prisuppgifter som ligger inne är aktuella. Jag tänker främst på de rörliga avtalen där priset hela tiden ändras. Hur ofta måste avtalen uppdateras och hur ofta görs det i praktiken?

5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det fattas lättillgänglig terminologi-förklaring/information. I avtalet här ovan (nummer 2) nämns ordet spotpris i info-texten, inte någon annanstans i avtalen omnämns det ordet. Hur ska folk veta vad det betyder?

Omteckningsrätt är ett annat ord som återkommer: finns ingen förklaring.

Anledningen till att folk inte går in på sajter och jämför elpriser är för att det är för krångligt. Det är er uppgift som statlig jämförelsesajt att utbilda och göra sajten lättillgänglig och lättförståelig för allmänheten. Ett sätt skulle kunna vara att ha så kallade tooltips vid vissa ord som inte är självklara.

6.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ni har följande eltyper som ni kategoriserar med: Sol, Vind, Vatten, Bio och Bra miljöval. Vart är kärnkraft? Kärnkraften står för 40 % av sveriges elproduktion och ni väljer att utesluta den?

"Bra miljöval", det finns avtal som är kategoriserade som Sol, Vind, Vatten och Bio men som ändå inte är "Bra miljöval". Hur kan något som är 100 % ursprungsmärkt el från vatten INTE vara ett bra miljöval?

7.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det finns förmodligen mycket mer jag kan ta upp som är bristfälligt på er jämförelsesajt, men jag tror ni förstått min poäng. Saker och ting måste vara glasklara och jämförbara. Jag förstår om vissa saker är svårare att lösa än man kanske tror vid första anblick, men MYCKET går att slipa på här. Gör om gör rätt.

Med vänliga hälsningar, Christoffer.

Christoffer Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Christoffer

  Tack för många bra frågor och synpunkter!

  Jag håller på att sammanställa ett svar och återkommer så snart som möjligt.

  Med vänlig hälsning

  Thomas

  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Hej Christoffer

  Ursäkta att du har fått vänta på detta svar!

  Vi har tittat igenom de synpunkter du har lämnat och i de fall som uppgifterna varit felaktiga så har vi påtalat det för de berörda elhandlarna.

  Uppgifterna på elpriskollen.se ska vara korrekta. Det är varje enskild elhandlares skyldighet att se till så att de rapporterar in korrekta uppgifter. Det gäller också vid pris och villkorsändringar. Så fort avtalet ändras så ska uppgifterna ändras på elpriskollen.se. Ei utför med jämna mellanrum kontroller av de inrapporterade uppgifterna. Då många elhandlare återkommande ändrar sina priser så är rådet ändå att det är bra att dubbelkolla priset direkt med elhandlaren.

  Förutsatt att elhandlaren säljer el till svenska konsumenter utifrån de vanligaste avtalstyperna så ska de rapportera sina avtal och priser till elpriskollen.se. Det gäller även Werel precis som du skriver.

  Jag tycker dina synpunkter om ordval och ordförklaringar är bra. Det är något som vi får ta med oss i den fortsatta utvecklingen av elpriskollen.se.

  När det gäller avtal som innehåller el som enbart producerats av förnyelsebar energi så har vi valt att med symboler tydliggöra avtal med sol-, vind-, vatten- eller bioel då de är vanligast och ökar. Bra miljöval är Svenska naturskyddsföreningens miljömärkning. Det är idag Sveriges enda miljömärkning på el som ställer hårda krav på hur elen produceras. Du kan läsa mer om Bra miljöval för el på Svenska naturskyddsföreningens hemsida.

  Återigen tack för dina synpunkter!

  Mvh

  Thomas

  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
 • Vad innebär det att jag väljer t.ex. vind? Det blåser inte så kontinuerligt att enbart vindkraft kan utgöra en säker energi källa. Den måste kompletteras med andra energislag. Hur vet jag vad det kompletteras med och hur stor %-andel vind egentligen som ingår i valet "vind" sett till den konsumtion jag har?
  Leif
 • Om jag vill välja kärnkraft som primär energikälla för min el, hur gör jag då?
  Leif
 • Hej Leif,

  Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du i ditt eluttag, får den miljömärkta el du har köpt. Däremot blir ursprungsmärkningen en garanti att elhandlaren har sett till att lika stor mängd, till exempel vindel, har kommit in i nätet som dem har sålt till sina kunder.

  Vill du inte köpa förnyelsebar producerad energi, så väljer du ett avtal där ingen av miljösymbolerna är markerade.

  Elhandlaren ska redovisa sin totala produktion, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer det som kallas för den nordiska mixen och levererar den vidare till dig.

  Kravet på elhandlarna är att visa om elen kommer från kärnkraft, förnybar energi eller fossila energikällor. En elhandlare kan självklart visa dig en mer detaljerad indelning, som till exempel solenergi, vindkraft.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Jag skulle gärna vilja ha ett lite mer utförligt svar på fråga 4 ovan:
  "Kan ni garantera att de prisuppgifter som ligger inne är aktuella. Jag tänker främst på de rörliga avtalen där priset hela tiden ändras. Hur ofta måste avtalen uppdateras och hur ofta görs det i praktiken?"

  Hur ofta sker en faktisk uppdatering av priser från elbolagen på ett ungefär?

  Tack på förhand!

  Christopher
 • Hej Christopher,

  Det är varje elhandlares skyldighet att rapportera in korrekta uppgifter, sker en förändring i pris eller om villkoret för avtalet ändras så ska det rapporteras senast 24:00 samma dag som ändringen skett. Precis som min kollega Thomas skriver lite längre upp i tråden så ska uppgifterna som rapporters in till elpriskollen vara korrekta och vi utför med jämna mellanrum kontroller av de inrapporterade uppgifterna.

  Hälsningar Madeleine
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.