Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Bindningstid på rörligt elpris

hej
Anser att elmarknaden har spårat fullständigt där elbolag säljer rörliga elavtal med bindningstid på 12,24,36 samt 60 månader.
Detta borde enligt mig förbjudas helt.
Ett rörligt elpris ska man kunna byta bort ( med någon månads uppsägningstid ) ifall priserna stiger och man vill satsa på ett annat typ av elavtal.
hur kan detta överhuvudtaget vara lagligt ?

Kommentarer

  • Hej,

    Det finns inga särskilda regler i ellagen, eller konsumentskyddslagstiftningen i övrigt, om bindningstid för elhandelsavtal.

    Det tycks bli alltmer vanligt att elhandelsföretagen erbjuder avtal med rörligt pris och en viss bindningstid. I klagomål till oss har det förekommit bindningstider på ett eller två år. Vi har informerat Konsumentverket om klagomålen.

    Konsumentverket är ansvarig tillsynsmyndighet för frågor om oskäliga avtalsvillkor och skulle eventuellt kunna vidta åtgärder mot oskäligt långa bindningstider med stöd i lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen). Normalt krävs klagomål från flera konsumenter för att Konsumentverket ska inleda ett tillsynsärende i en viss fråga. Enskilda konsumenter kan anmäla klagomål till Konsumentverket t.ex. via ett elektroniskt anmälningsformulär som nås via www.konsumentverket.se.
    Martin Bengtsson Konsumenternas energimarknadsbyrå

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.