Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hög nätavgift sommarstuga

Hej har EON som nätverksägare.Låg elförbrukning 56öre /kw ca 1500 /16amp/år
förrut ca 780/år Alltså dubbla fasta avgifter samt 56 öre /kw,Är detta enl lag
Anders Lundin Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Anders

  E.ON:s intäkter begränsas av den ram för företagets samlade intäkter som vi på Ei fattar beslut om en gång var fjärde år. För perioden 2016-2019 ansökte E.ON om intäkter på ungefär 40 miljarder kronor medan Ei beviljade intäkter för ungefär 37 miljarder kronor. Förutsatt att E.ON under denna period håller sig inom den ram som Ei har lämnat så anses de enligt lagens bestämmelser ha skäliga avgifter (vilket alltså är svaret på din fråga). Avgifterna ska bestå av E.ON:s kostnader för att bedriva elnätsverksamhet samt en reglerad vinst som för närvarande är satt till 4,53 procent. I början av 2020 så kontrollerar Ei att de har hållit sig till den beslutade ramen för intäkterna. Om E.ON tar ut mer får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift.

  Lagen innehåller också krav om att elnätsavgifterna ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Med objektivitet, eller kostnadsriktighet som man också kan säga, menas att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.
  Kravet om icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

  Min förståelse för din synpunkt är stor eftersom även Ei anser att elnätsföretagen överkompenserats under senare tid. De ökade intäkterna för perioden 2012-2015, som domstolsprocessen medförde efter det att nätföretagen överklagade Ei:s beslut om intäktsramar för perioden 2012-2015, har elnätsföretagen rätt att ta in från sina kunder under den tillsynsperiod (2016-2019) som vi nu är inne i. Det är en av orsakerna till de återkommande och stora höjningarna av elnätsavgiften.

  Ei har efter domstolsprocessen lämnat förslag på och fått gehör för regeländringar som drastiskt minskar risken för överkompensation framöver. Vi har också beslutat om föreskrifter om mer detaljerade regler för bedömningen av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas) i elnätsverksamheten. En sammanfattning av domstolsprocessen och regelförändringarna därefter hittar du via följande länk; http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisreglering/domstolsprocesser-kring-intaktsramar/

  För tillfället så arbetar Ei också med att se över hela regleringen för att lämna förslag till förändringar. Mer går att läsa på Ei:s webbplats; http://www.ei.se/sv/Projekt/Projekt/Utvecklad-reglering-for-framtidens-elnat/

  Hoppas att jag nu inte blev för långrandig! Återkom gärna med fler frågor.

  Thomas


  Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.