Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Automatisk förlägning av elavtal

Kan ett automatiskt förlängt avtal börja gälla (på så sätt att det blir bindande) innan det gamla löper ut? Finns det i sådana fall någon gräns för hur långt innan det kan börja gälla? (Max 90 dagar är ju uppenbart eftersom leverantören måste skicka en påminnelse max 90 dagar innan avtalet går ut)

Exempel:
Vattenfall skickar ut ett brev där det framgår när det nya avtalet blir bindande. Det ny avtalet blir bindande ca 7 veckor innan befintligt avtal går ut. De 7 veckorna framgår inte av avtalet utan endast av brevet.
Eon har tydligt i sitt avtal att man måste säga upp det förlängda avtalet en månad innan det befintliga går ut.
Skellefteå Kraft förlänger avtalet med rörligt avtal utan bindningstid vilket gör att man kan säga upp det när som helst.

Leif Karlström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Din fråga gäller uppsägningstiden och avtalsförlängningar det är något som ibland skapar problem för konsumenter! Det är många som inte riktigt har funderat på skillnaden mellan bindnings- och uppsägningstid när ett elavtal tecknas och vad det innebär.

  Bindningstiden anger hur långt avtalet ska gälla, dvs start- och slutdatum. Och uppsägningstiden, när du senast måste säga upp avtalet. Det kan verka bakvänt att man måste säga upp ett avtal som redan har ett slutdatum. Men uppsägningstiden gäller den automatiska avtalsförlängningen som många elavtal har (och som du nämner i din fråga). Hur och om avtalet förlängs om det inte sägs upp ska specificeras i avtalets villkor (och det är vanligt förekommande för elavtal) för att det ska kunna förlängas.

  Det är alltså tillåtet att ha en uppsägningstid som innebär att du innan slutdatum för elavtalet måste säga upp det så att det inte förlängs med en ny avtalsperiod. Den automatiska avtalsförlängning kan göras om den uppfyller lagkraven i Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning och ska som sagt anges i elavtalets villkor. Ett meddelande ska, enligt lagen, skickas senast en månad och tidigast 3 månader innan avtalet senast kan sägas upp. Om meddelandet som skickas inte uppfyller lagkraven i lagen ovan får konsumenten säga upp det förlängda avtalet med omedelbar verkan!

  Det ska också skickas ett meddelande enligt ellagens paragrafer, meddelandet ska skickas 60-90 dagar innan avtalets slutdatum. Det finns dock inga direkta konsumenträttigheter kopplade till brister att uppfylla denna del av ellagen. Innehållet i de olika lagarna är lite olika och många företag uppfyller båda lagarnas krav genom samma meddelande. Uppsägningstiden bör med andra ord inte vara längre än 90 dagar, så att meddelandet kan skickas och uppnå syftet med lagkraven, men det är inte angivet i klartext i lagen.

  Att Vattenfall inte har specificerat uppsägningstiden i avtalsvillkoren skulle kunna utgöra en grund för konsumenter att ifrågasätta förlängningen, eftersom meddelandet om förlängning enligt lagen om automatisk avtalsförlängning ska påminna om villkoren i avtalet (som alltså inte tydligt angivits). En annan fråga som ofta uppstår är om meddelanden som skickas om förlängning är tydliga t.ex. med avseende på att avtalet kan sägas upp. Ovan frågor har inte prövats av ett opartiskt tvistlösande organ som Allmänna reklamationsnämnden och därför är det svårt att veta vad det har för betydelse.

  Skellefteå kraft behöver inte skicka ut meddelande enligt lagen om automatisk avtalsförlängning, så länge det förlängda avtalet kan sägas upp till upphörande inom tre månader från uppsägningen.  

  Om du vill gå vidare med en tvist gällande en förlängning av ett avtal som du anser inte har gått rätt till får du gärna höra av dig till Energimarknadsbyrån så hjälper vi gärna till. www.energimarknadsbyran.se

  Med vänlig hälsning
  Anna

  Anna Carlén Konsumenternas energimarknadsbyrå

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.