Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anslutningsavgift vid nyanslutning av ytterligare byggnad på samma fastighet (tomt)

Hej, vi har ställt fråga till vår leverantör av elnät dels telefonledes och dels via offertförfrågan och fått två helt olika svar.
Bakgrund, vi har fritidshus på holme och har elabonnemang i befintligt hus,till holmen går en sjökabel (ca 500 m)  från en stor huvudö, sjökabeln till holmen servar två fastigheter(tomter) med varsitt fritidshus med 16A abonnemang. Kabelskåpet varifrån båda anslutningar dragits står på vår tomt. Vi önskar dra in el till ytterligare ett fritidshus på vår tomt. På vår tomt har vi fått bygglov för att ersätta äldre hus utan el.  
I telefon med Vattenfall fick vi uppgiften att anslutningsavgiften beräknas till närmsta anslutningspunkt, fågelvägen och att det i vårt fall räknades till kabelskåpet på vår tomt (ca 100m). (dvs ca 27 000 kr,  Då vi fattade beslut att bygga och skickade in offertförfrågan via vår elektriker fick vi besked att anslutningsavgiften skulle bli 75 000 kr dyrare därför att de behövde förstärka nätet på huvudön. Istället för att räkna anslutningspunkten från nya huset till vårt befintliga kabelskåp/anslutningspunkt, räknade de istället i kalkylen att vi skall betala för kostnaden ända fram till närmsta transformatorsttation (, eller plats varifrån sjökabeln är ansluten på huvudön), detta utan att förstärkning behöver göras i anslutningen till holmen, utan pga bristande kapacietet på huvudön. (Det har nyss byggts ett antal nya fritidshus där)
Fråga: Är vi skyldiga att betala för förstärkningen som behöver göras på huvudön (därför att vår extra 16Aanslutning kräver utbyggnad?), utan att utbyggnad behöver göras fram till vår befintliga anslutningspunkt, Om el redan finns framdraget på tomten, och kabelskåp finns uppsatt, är inte då detta att räkna som anslutningspunkt? Kan elbolaget hävda att de i prissättningen räknar avstånd fågelvägen till närmsta transformatorstation/eller station på huvudön som anslutningspunkt? Utan att det behövs läggas ny sjökabel....
Tack för besked. Har inte varit specifik i exakt var placeringen är om det underlättar svaret sänder jag det separat isf. Tack på förhand/Helena 
Helena Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Helena,
  Till att börja med vill jag klarlägga att varje situation är unik och det är först vid en begäran om prövning av anslutningsvillkoren som vi definitivt kan säga vad som gäller i det enskilda fallet. Det kan nämligen finnas omständigheter som inte framgår vid en första anblick som påverkar.

  Nu till själva huvudfrågan. Vid en prövning av anslutningsavgift är vår utgångspunkt att räkna avgiften utifrån fågelavståndet till den anslutningspunkt i befintligt nät som använts. Det vill säga, dras det en ledning från ett befintligt kabelskåp är huvudregeln att det är från detta kabelskåp som avståndet ska mätas.

  Om ni inte kommer överens med nätbolaget har ni rätt att begära prövning av anslutningsvillkoren kostnadsfritt hos oss på Energimarknadsinspektionen. Detta kan göras både före och efter att anslutningen fysiskt genomförts, dock senast två år efter offertdatum. Om man redan betalat avgiften och vi kommer fram till att avgiften var oskälig ska mellanskillnaden återbetalas av nätbolaget. Läs gärna mer om vår prövning och hur man går tillväga här. https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/anslutningsavgift/ 

  Hoppas mitt svar var till nytta.
  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
 • Tack för snabbt svar. Vid prövning hur lång tid tar det från att vi skickar blanketten till er?
  Mvh Helena
  Helena
 • Hej igen,
  Vi försöker hantera ärendena så snabbt som möjligt och historiskt har vi för privatpersoner haft en handläggningstid runtomkring två månader. Det är såklart väldigt mycket beroende av ärendets karaktär och eventuella svårigheter i bedömning som kan uppstå.

  Vänligen
  Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.