Vad är Uppdatering av kundinformation?

Vi på DNB vill vara säkra på att våra kundrelationer är så effektiva och säkra som möjligt. Därför följer vi myndigheternas krav om att inhämta uppdaterad och aktuell information om alla de kunder som har ett engagemang hos oss.

Vanliga frågor gällande uppdatering av kundinformation

Jag/vi har ett väldigt litet avtal med DNB Finans, måste vi fortfarande svara på dessa frågor?
Ja, vi är skyldiga att inhämta information från alla våra kunder som har ett engagemang hos oss, oavsett storlek på avtal.

Har DNB misstankar om mig som kund?
Vi har inte misstankar om dig som kund. Enligt lagen om penningtvätt, samt krav från myndigheter, så är DNB skyldiga att inhämta uppdaterad och aktuell information om alla våra kunder. Syftet är att vi ska kunna fortsätta upprätta hålla effektiva och säkra kundrelationer.

Jag är inte längre kund hos DNB, och har betalat av avtalet/sålt varan. Varför blir jag kontaktad?
Om du inte längre har ett engagemang med DNB så kan du bortse från blanketten. Du behöver alltså inte svara på några frågor om du inte är kund hos DNB.

Jag är inte rätt person att svara på frågor om detta företag. Vad gör jag nu?
Brev/Post: Vänligen lämna brevet vidare internt, till behörig firmatecknare eller VD.
E-post/SMS: Vi kan skicka länken till annan person i företaget. Har du namn, mailadress och telefonnummer till rätt person i företaget? Vi ser till att detta når rätt person.

Vad händer om jag inte ger dig den information du begär?
Som bank har vi en skyldighet att tillhandahålla uppdaterad och aktuell information om alla våra kunder. Om du inte vill lämna den information som efterfrågas så blir vi skyldiga att säga upp kundförhållandet.

Jag visste inte att jag var kund hos DNB, och jag vill säga upp det avtal företaget/jag har. Hur gör jag det?
Om du vill säga upp avtalet ska detta göras skriftligen till oss. Vi ber dig skicka ett e-postmeddelande till ksb@dnb.no för att säga upp avtalet.

Vad är en PEP?
Om du är en PEP, så innebär det att du är en politiskt exponerad person. I praktiken så innebär det att du har, eller har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Du räknas även som PEP i det fall du har en familjemedlem, eller nära medarbetare, som är PEP.

Jag är inte PEP, men har ändå fått hem ett brev. Varför?
Det kan vara så att du är relaterad till någon som är PEP, och därmed själv tillhör denna grupp. Du kan även vara nära medarbetare till en PEP, och räknas därmed också som en PEP.

Har du ytterligare frågor?
Vänligen ställ dina frågor till kunduppdatering.finans@dnb.se
Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.