Miljöbilspremie bonus/malus

För att veta om ert fordon är berättigat miljöbonus går ni in på Transportstyrelsens hemsida. Där kan ni även läsa mer om hur processen funkar: https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/ 
  • Finansiell Leasing - Har ni en finansiell leasing utbetalas miljöbonusen direkt till oss (efter att beslut har tagits). Bonusen betalas ut efter ca 6-8 månader. Vi placerar sedan ut bonusen på ert kontrakt och skickar ut ett brev i samband med det. Är det så att ni önskar information om när den utbetalas, vänligen kontakta Transportstyrelsen. 
  • Avbetalning - Har ni ett avbetalningskontrakt utbetalar Transporstyrelsen detta till er som kund. Bonusen betalas ut ca 6-8 månader efter ert bilköp. Är det så att ni önskar information om när den utbetalas, vänligen kontakta Transportstyrelsen. 
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.