Hur slutbetalar vi vårt avbetalningskontrakt?

Så här tar ni snabbt och enkelt fram uppgifterna för att slutbetala lånet DNBportal.se:
  • Gå in på ”Engagemangsöversikt” i menyn. 
  • Klicka sedan på "Aktuell skuld" och sedan på "Beräkna aktuell skuld".
  • Klicka efter det på "Begär uppgifter för att slutbetala". Skuldberäkningen görs tre arbetsdagar framåt. Detta då det tar tre arbetsdagar från dagen ni betalar till och med att kontraktet är avslutat hos oss. 
Tänk på att: 
  • Om ni slutbetalar avbetalningskontraktet ska ni inte betala redan utskickad månadsfaktura. Har ni autogiro kan ni behöva makulera dragningen i er internetbank (detta om ni slutbetalar kontraktet i slutet av månaden).
  • En avslutsbekräftelse skickas till er några dagar senare via post. Ni kan också se att det är avslutat inne på "Engagemangsöversikt" i DNBPortal. 
  • Väljer ni att inte betala in slutbeloppet fortsätter ert kontrakt att löpa på som vanligt.
  • Har ni flera kontrakt på en faktura (samlingsfaktura) skall ni bara betala för det kontrakt ni har kvar med hjälp av just det kontraktets avinummer (OCR-nummer) på sida två. 
  • När ni slutbetalat tar vi bort kreditspärren och därmed går även ett nytt registreringsbevis ut (som inte innehåller kreditmarkering) via post till den som står som registrerad ägare i Transportstyrelsen.
Sökord: Lösa, Lösen, Lösenberäkning, Reglera skuld, Återbetala skuld, Lån
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.