Hur fungerar det vid förlängning av hyreskontrakt?

Om kontraktet inte sägs upp tre månader före avtalets grundtid löper kontraktet in i en förlängningsperiod. För att avsluta kontraket under förlängningsperioden kontaktar du din leverantör.
Edwin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.