Vilodag/veckovila

Jag jobbar heltid och har kommer jobba extra i helgen; 3 h fredag och 4 h vardera under lördag och söndag. Därefter jobbar jag som vanligt veckan därpå och har då en 12 dagars jobbtid utan vilodag. Hur fungerar det? När kommer veckovilan in? Har jag rätt till övertidsersättning dessa dagar? Vår vaga svar från schemaansvarig och känner att det beror på vem som frågar vilket svar en får, då det inte är transparent vad som gäller.

Kommentarer

 • Hej,
  Jag kunde inte hitta dig i vårt medlemssystem och vet därför inte var du arbetar eller om du omfattas av något kollektivavtal. Därmed får du ett relativt allmänt hållet svar på din fråga.

  Övertidsersättning
  Vi börjar med att titta på vad som gäller i fråga om övertid, då det är frikopplat från veckovilan.
  • Enligt 5 § arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högt 40 timmar i veckan. Arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid är enligt 7 § övertid. 
  Kollektivavtalen innehåller ofta särskilda regler för övertid.
  Bestämmelser om övertidsersättning finns normalt i kollektivavtalen eller, om det saknas kollektivavtal, i anställningsavtalet.
  • Notera att du endast har rätt till övertidsersättning om du har blivit kommenderad att arbeta utöver din ordinarie arbetstid, eller om du och din arbetsgivare har kommit överens om att sådan ersättning ska utgå.
  Veckovila
  Enligt 14 § arbetstidslagen ska en arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. I möjligaste mån ska veckovilan förläggas till veckoslut.

  Ledigheten behöver dock inte börja och sluta vid nytt kalenderdygn och sjudagarsperioden behöver inte heller vara densamma som kalenderveckan. Detta är en tvingande regel för arbetstagarens bästa. Alltså måste en arbetstagare vara ledig i denna omfattning, även om arbetstagaren inte vill ha ledigheten.

  Endast vid händelser som inte arbetsgivaren har kunnat förutse får tillfälliga avvikelser från denna regel göras. Det kan exempelvis handla om olycksfall. Vid en sådan avvikelse ska arbetstagaren få motsvarande tid i kompensationsledighet.

  I centrala kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om veckovila som avviker från vad som står i lagen. I sådant fall gäller bestämmelserna i kollektivavtalet i första hand. Det är därför viktigt att kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt kollektivavtal.

  En viktig parameter för att kunna besvara din fråga är hur  föregående och nästkommande helg ser ut. 
  Om du var ledig båda dessa helger skulle brytpunkten för sjudagarsperioden kunna vara mellan lördag och söndag. På så sätt delas den helg du arbetar upp på två stycken sjudagarsperioder och du har således 36 timmars veckovila under båda dessa. Detta förutsätter dock att brytpunkten vid tidigare sådana här tillfällen också har varit lördag.

  Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsgivaren uppfyller kravet på veckovila under förutsättning att brytpunkten för sjudagarsperioden är på lördagen. Övertidsersättning har du endast rätt till om du har blivit kommenderad att arbeta extra under helgen eller om ni har kommit överens om det. Däremot ska du givetvis alltid få ersättning för den tid du arbetar.

  Om din arbetsplats har kollektivavtal är det viktigt att du kontrollerar vilka bestämmelser avseende arbetstid och ersättning som finns i avtalet.

  Hälsar Clara på DIK
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.