Viktigt för arbetsgivare angående korttidspermittering

Först och främst – och viktigast av allt:

Om du som arbetsgivare överväger korttidspermittering av de anställda är det viktigt att du uppmanar dina anställda att informera om sin fackliga tillhörighet så att du kan fullgöra förhandlingsskyldigheten på rätt sätt.
 • Är du medlem i en arbetsgivarorganisation – kontakta den!
 • Har du hängavtal – kontakta det fackförbund med vilket du har kollektivavtal samt mejla till arbetsgivare@dik.se.
 • Har du inte kollektivavtal - mejla till arbetsgivare@dik.se .
 
Vad innebär korttidspermittering/ korttidsarbete
Regeringen meddelade 16 mars 2020 ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet och den 2 april röstade riksdagen ja till förslaget om ett system för korttidspermittering även kallat korttidsarbete.

Permittering som grundbegrepp inom arbetsrätten innebär att en arbetsgivare - utan att anställningen upphör - inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete och därmed heller inte lön.

Regelverket om korttidsarbete har som syfte att företag och verksamheter som drabbas ekonomiskt av sjunkande orderingång, tappade uppdrag med mera i coronakrisens spår ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
 • De nya reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. 
 • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen.
 • Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller.  
  • Den 14 april meddelade regeringen att man kommer förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent, dock gäller detta endast under maj-juni och juli 2020.

Korttidspermittering gäller enbart anställda i privat sektor
Stöd för korttidspermittering lämnas till arbetsgivare och det är arbetsgivaren som ansöker om stödet hos Tillväxtverket. Stöd ges inte till offentliga arbetsgivare eller arbetsgivare vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.

De nya bestämmelserna kommer formellt träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, dvs kommer retroaktivt att tillämpas. Bestämmelserna kommer gälla under 2020. 
OBS: Den utökade möjligheten att minska arbetstiden med 80 procent träder i kraft den 1 juni och kan endast användas under maj, juni och juli 2020.

 •  Arbetsgivaren måste ha kollektivavtal om korttidsarbete.
 • Har arbetsgivaren inte kollektivavtal, måste minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som avtalas mellan medarbetarna och arbetsgivaren när det inte finns kollektivavtal vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
 • Innan korttidsarbete/korttidspermittering kan aktualiseras måste Arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.
Mer information om de nya reglerna om korttidsarbete/korttidspermittering finns hos Tillväxtverket som löpande uppdaterar sin hemsida; se Samlad information om covid-19/korttidsarbete 

DIK rekommenderar samtliga medlemmar att kontakta förbundet för rådgivning inför överenskommelse om korttidsarbete/ korttidspermittering och vi avråder starkt från att på annat sätt frivilligt gå ner i arbetstid. Detta för att skydda medlemmens ersättningsnivåer från socialförsäkringen eventuell arbetslöshetsersättning och så vidare.


DIK (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.