Viktigt för arbetsgivare angående korttidspermittering

Först och främst – och viktigast av allt:

Om du som arbetsgivare överväger korttidspermittering av de anställda är det viktigt att du uppmanar dina anställda att informera om sin fackliga tillhörighet så att du kan fullgöra förhandlingsskyldigheten på rätt sätt.
  • Är du medlem i en arbetsgivarorganisation – kontakta den!
  • Har du hängavtal – kontakta det fackförbund med vilket du har kollektivavtal samt mejla till arbetsgivare@dik.se.
  • Har du inte kollektivavtal - mejla till arbetsgivare@dik.se .
 
Vad innebär korttidspermittering/ korttidsarbete
Permittering som grundbegrepp inom arbetsrätten innebär att en arbetsgivare - utan att anställningen upphör - inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete och därmed heller inte lön. Det vi kallar korttidsarbete innebär alltså en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön för att hantera en svacka i ekonomin utan att behöva riskera jobben.
När konjunkturen går ner eller krissituationer inträffar kan statligt stöd ges till arbetsgivarna så att de kan betala en mindre del av lönen men arbetstagaren ändå få ut större delen av sin lön. Ibland kallas detta korttidspermittering vilket är det samma som korttidsarbete med statligt stöd.
Regeringen har alltsedan mars 2020 meddelat åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och arbetsgivare kan efter godkännande från Tillväxtverket få stöd från staten för korttidspermittering av anställda under perioden 16 mars – 31 december 2020.

Regelverket om korttidsarbete har som syfte att företag och verksamheter som drabbas ekonomiskt av sjunkande orderingång, tappade uppdrag med mera i coronakrisens spår ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
  • De nya reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. 
  • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. (Under en begränsad period, maj-juli 2020, förstärktes systemet ytterligare så att arbetstiden kunde minskas med upp till 80 procent.)
  • Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller.  

Förlängning av statligt stöd till 30 juni 2021
Regeringen har aviserat ett antal förändringar i stödet vid korttidsarbete samt en förlängning fram till som längst 30 juni 2021. Det går inte att ansöka om stöd för perioden förlängningen omfattar ännu.
  • För mer information om kommande ändringar i stöd vid korttidsarbete, se information på Tillväxtverkets hemsida (Länk öppnas i nytt fönster)

Korttidspermittering gäller enbart anställda i privat sektor
Stöd för korttidspermittering lämnas till arbetsgivare och det är arbetsgivaren som ansöker om stödet hos Tillväxtverket. Stöd ges inte till offentliga arbetsgivare eller arbetsgivare vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.
  • Arbetsgivaren måste ha kollektivavtal om korttidsarbete.
  • Har arbetsgivaren inte kollektivavtal, måste minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som avtalas mellan medarbetarna och arbetsgivaren när det inte finns kollektivavtal vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
  • Innan korttidsarbete/korttidspermittering kan aktualiseras måste Arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.

Mer information om de nya reglerna om korttidsarbete/korttidspermittering finns hos Tillväxtverket som löpande uppdaterar sin hemsida; se Samlad information om covid-19/korttidsarbete samt på regeringen.se.


DIK rekommenderar samtliga medlemmar att kontakta förbundet för rådgivning inför överenskommelse om korttidsarbete/ korttidspermittering och vi avråder starkt från att på annat sätt frivilligt gå ner i arbetstid. Detta för att skydda medlemmens ersättningsnivåer från socialförsäkringen eventuell arbetslöshetsersättning och så vidare.

För mer vägledning om hur du som arbetsgivare kan hantera situationen och arbetsmiljön under rådande kris hänvisar vi även till vårt inlägg; Coronavirus: Så hanterar du situationen som arbetsgivare (Länk öppnas i nytt fönster).


DIK (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.