Vikarie utan utbildning

Hej

En kollega är föräldraledig. Hon jobbar som skrivtolk. Chefen tar in en teckenspråkstolk på hennes vikariat. Kan man ta in någon på vikariat som inte har utbildning för densom är ledig?

Kommentarer

 • Hej,
  Tack för din fråga.
  Arbetsgivare har en s.k. fri anställningsrätt. Det innebär att en arbetsgivare i princip fritt kan bestämma vem den ska anställa.

  Det finns dock viss inskränkningar i den fria anställningsrätten. I regeringsformen och lagen om offentlig anställning finns regler om tjänstetillsättning på statens område. Det stadgas bland annat att vikt ska fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet.

  Alltså är det faktum att den vikarierande arbetstagaren inte har utbildning inom ramen för tjänsten inte i sig ett skäl som strider mot att anställningen är korrekt.
  Notera dock att tjänster som kräver licens inte kan tillsättas av personer som inte innehar sådan. Då skrivtolkar inte har licens är inte det aktuellt i detta fall.

  Slutligen bör nämnas att alla arbetsgivare givetvis är bundna att följa de diskrimineringsförbud som finns.

  Även om juridiken alltså inte uppställer några omedelbara hinder för arbetsgivaren i ett fall som det du beskriver är det självfallet viktigt att på till exempel arbetsplatsträff eller liknande lyfta frågan om vilken utbildningsbakgrund som bör krävas för olika typer av arbetsuppgifter. Om det funnits andra kandidater med mer matchande kvalifikationer är det ju en befogad fråga till arbetsgivaren varför hen valt en annan mindre matchande kompetens.

  /Hälsar Sara på DIK
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.