Måste det rekryteras externt?

Vid omorganisation då det blir två nya chefstjänster; måste arbetsgivaren utlysa tjänsterna även om de tänker sig intern rekrytering ?  Tacksam för snabbt svar.
DIK-ombud


Kommentarer

 • Det viktigaste vid rekrytering av chefer är förarbetet med att uppställa en tydlig rekryteringsprofil, dvs en kravspecifikation och funktionsbeskrivning. Dvs vad ska den tänkta kandidaten uppfylla för formella krav och vilka specifika ledaregenskaper behövs och är meriterande. Om denna kravspecifikation är på plats blir frågan om intern eller extern rekrytering inte lika avgörande eftersom det finns ett tydligare underlag.

  DIK:s uppfattning är att chefstjänster bör annonseras externt. Inom t.ex. statlig sektor kan man hävda att anställningsförordningen och lagen om offentlig anställning till och med kräver att extern rekrytering ska genomföras. Inom privat sektor finns inte motsvarande regler.

  Det finns vissa undantag. Vid en omorganisation till exempel kan en ny organisation innebära både indragning samt nyskapande av enheter och chefer kan då för att undvika övertalighet erbjudas fortsatt anställning i andra chefsuppdrag. Då behöver t.ex. inte extern rekrytering genomföras.

  Som facklig är det viktigaste att driva just kravspecifikationen samt att i möjligaste mån undvika att hamna i att man förordar en person framför en annan. Vårt uppdrag är att aktivt bidra till tydlighet i vad man vill uppställa för meritkrav på ny chef och att rekryteringen ska leda till uppfyllandet av dessa krav.

  Kontakta Medlemsservice eller er ansvarige ombudsman för vidare rådgivning i frågan!
  Sara Luthander Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.