Riskgruppsbedömning

Det talas mycket om riskgrupper, men finns det något försök att närmare definiera sådana? Jag tänker ju att i brist på tydliga definitioner kan frågan orsaka konflikter både mellan arbetstagare och arbetsgivare och inom personalgruppen.

Det finns givetvis solklara fall i form av hjärt- och lungsjuka och det har också talats en hel del om diabetiker (där det dock i praktiken mest tycks handla om personer med misskött typ 2-diabetes). Men sedan har vi rökare, överviktiga, personer med högt blodtryck... Och låt oss inte glömma att sannolikheten för att jag som man ska behöva intensivvård om jag smittas är 3-4 gånger högre än att en kvinna ska behöva det, så alla män (eller i alla fall alla män i medelåldern och uppåt) borde kanske ses som en riskgrupp.

Till vilket kommer betydelsen av social situation. Ska ensamstående betraktas som en riskgrupp? De blir givetvis inte sjukare, men att inte ha någon i hemmet som kan vaka över eller hjälpa en under svår sjukdom ses vad jag förstår som en betydande riskfaktor när man inom vården ska bedöma huruvida en person ska läggas in eller skickas hem.

Det kan ju också handla om personer med flera mindre besvär som vart och ett för sig inte höjer risken särskilt mycket, men vilka allt sammantaget ändå löper precis lika stor risk under epidemin som t.ex. en lungsjuk.

Jag tror som sagt att dessa gränsdragningsfrågor kan leda till konflikter. Konflikter vilka vi som representerar facket på våra arbetsplatser inte gärna kan vifta bort. Så det vore bra att ha någon slags riktlinjer att stödja sig emot i en sådan situation.

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.