Till senaste kommentaren

Varför samlar DIK in jämlikhetsdata?

I DIK:s medlemsundersökning så finns frågor om bl.a. ålder, sexuell läggning, och etnisk tillhörighet som man ska svara på. Varför vill DIK att medlemmarna ska svara på det?

Kommentarer

  • Skälen till att vi samlar in jämlikhetsdata som ålder, kön, sexuell läggning m.m. är flera, men viktigast är för att få veta om vi uppfattas olika av olika grupper utifrån diskrimineringsgrunderna. Med den kunskapen vill vi fördjupa DIK:s antidiskrimineringsarbete. Vi hoppas att du vill besvara även dessa frågor men har samtidigt gjort dem möjliga att hoppa över helt.

    Hela enkäten är anonym och inga svar kommer kunna kopplas till en enskild individ.

    Vill du veta mer om varför vi arbetar med jämlikhetsdata?
    Läs mer här.

    DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.