Vad innebär ”likviditetsförstärkning via skattekontot”?

Med anledning av coronaviruset har regeringen föreslagit nya regler för att underlätta för landets arbetsgivare genom företagen ska kunna få anstånd med betalning. Anståndet kan omfatta arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och mervärdesskatt som redovisas kvartals- och månadsvis. Företagen ska kunna få anstånd upp till ett år. Åtgärden träder ikraft den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020.

Detta innebär att arbetsgivare som redan har betalat in skatt för januari till mars kan få denna återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer dock endast att beviljas företag som sköter sin ekonomi och som är seriösa. Företag som har större skatteskulder kommer inte att beviljas anstånd.

Syftet med åtgärden är att snabbt och i betydande omfattning stärka arbetsgivarnas likviditet.

I väntan på att de nya reglerna träder i kraft kan företag som har anställda ansöka om anstånd enligt befintliga anståndsbestämmelser. Förutsättningarna för detta kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.