Till senaste kommentaren

Vad gäller vid smittorisk för arbetstagare, ingår det i jobbet att smittsanera?

På biblioteket där jag jobbar har det vidtagits flera olika åtgärder för att minimera smittspridning. Nu undrar jag om arbetsgivaren kan kräva av bibliotekarien att t.ex. rengöra besöksdatorer, tangentbord etc. Det har hänt att förkylda människor använt en dator som sedan behövt en ordentlig rengöring, och då finns en möjlig risk för smitta genom kroppsvätskor. Sådant arbete ligger ju definitivt utanför vår arbetsbeskrivning och profession och rent fackligt vore det bra att veta hur DIK ställer sig till detta. Har arbetsgivaren rätt att lägga till dessa arbetsuppgifter? Om så är fallet så bör det ju införskaffas lämplig skyddsutrustning (idag finns endast handskar).
Eva (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  DIK:s inställning är att städarbete ska utföras av personer som är speciellt anlitade eller anställda för det, även när det gäller även tangentbord.
  Varken lokalvård eller smittsanering ingår i bibliotekariers arbetsuppgifter och kan heller inte anses som normalt förekommande arbetsuppgifter bibliotekarieyrket.
  I inlägget Kan arbetsgivaren omplacera mig till andra arbetsuppgifter med hänvisning till Corona? resonerar vi kring frågan om arbetsgivarens rätt att beordra arbetsuppgifter och vad som gäller kring arbetsskyldighet.

  Den avgörande frågan är inte om arbetsgivaren i slutändan kan ha rätt att kräva att få arbetet utfört, utan det avgörande är om arbetsgivaren i steg ett kan betrakta det som arbetsvägran att man säger nej till att utföra en viss typ av arbetsuppgift med mindre än att arbetsgivaren tar upp frågan till förhandling och riskbedömning. Och här är DIK:s uppfattning tydlig; lokalvård eller smittsanering ingår inte i bibliotekariers arbetsuppgifter.

  Även om det rent juridiskt i slutändan är så att arbetsgivaren skulle kunna anses ha rätt att utvidga arbetsuppgifterna till att även omfatta dessa sysslor är det fortfarande så att arbetsgivaren – dessförinnan – behöver kalla till förhandling samt genomföra en risk- och konsekvensbedömning.

  I inläggen Vad gäller om smitta finns där arbete ska utföras?  samt Riskbedömning corona - missat någon viktig föreskrift eller AFS? finns mer information om just riskbedömning och krav på skyddsutrustning.

  Hoppas detta besvarar dina frågor!
  Sara Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.