Vad gäller om smitta finns där arbete ska utföras?

Om smitta finns där arbete ska utföras måste en riskbedömning göras av arbetsgivaren. Observera att även skyddsombud ska delta!

Utifrån riskbedömningen ska säkerhetsrutinerna i arbetet ses över och dessutom kan personlig skyddsutrustning behövas.

Personlig skyddsutrustning kan till exempel vara ögon- och ansiktsskydd, skyddskläder eller skyddshandskar.

Arbetsgivarens riskbedömning ger underlag om vilka åtgärder som kan behövas.
  • Hygienrutiner ska finnas.
  • Samtliga berörda arbetstagare ska informeras om vilka rutiner som gäller och rutinerna ska följas.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4, ska följas.
  • Uppföljning av hur arbetet löper kan behövas för att säkerställa att skyddet är tillräckligt.
  • Rutiner för hur uppdatering av säkerhetsrutinerna ska kommuniceras till alla berörda ska finnas.

Observera att även skyddsombud ska delta i riskbedömningen. Om skyddsombud inte har utsetts kan arbetstagarna utse en företrädare att delta i riskbedömningen.

Kontakta medlemsservice/DIK Direkt om du blir utsedd till skyddsombud så att vi kan notera dig som fackligt förtroendevald.
DIK (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.