Till senaste kommentaren

Vad brukar man ta upp vid överläggning om avbruten provanställning?

Hej,
(Uppsagd under provanställning).

Undrar: vi har en medlem som fått besked, i tid, att hennes provanställning inte kommer att övergå i tillsvidaretjänst och hon vill ha överläggning med hjälp av facket. Vad är lämpligt (brukar man) att ta upp under sådana överläggningar?

Kommentarer

 • Hej,
  Syftet med en överläggning är egentligen att medlemmen ska få återkoppling på varför arbetsgivaren valt att avbryta provanställningen. Fackets roll i överläggningssituationen kan ses som att underlätta detta samtal; dvs. att hjälpa medlemmen på traven i att fråga det den undrar.

  Om arbetsgivaren haft synpunkter på hur medlemmen presterat under provanställningen kan det vara värdefullt för medlemmen inför kommande arbeten att få feedback och få möjlighet att prata om vad som hade kunnat göras annorlunda.

  • En annan funktion för facket är förstås att kontrollera att det inte finns något diskriminerande i arbetsgivarens beslut liksom att fånga upp arbetsmiljösignaler på att introduktionen av nyanställda kan behöva hanteras på annorlunda sätt. Till exempel om det framgår att förutsättningarna att prestera brustit.
  •  Även om inte arbetsgivarens beslut att inte låta anställningen övergå i tillsvidareanställning kan påverkas kanske det behöver föras en dialog inför framtiden om hur rektytering och introduktion kan ske på bättre sätt.

  Om det framkommer information under överläggningen som ger anledning att misstänka att det finns diskriminerande faktorer i arbetsgivarens beslut ska ni kontakta Medlemsservice på DIK för att få prata med en ombudsman om hur ni ska hantera den frågan.

  Det låter kanske lite märkligt att säga, men... Beslutet att inte låta en provanställning övergå i tillsvidareanställning eller att avbryta en provanställning i förtid behöver inte alltid vara felaktigt. Ibland inser arbetsgivaren att man gjort en felaktig bedömning i vad för kompetens man behöver rekrytera till verksamheten och då är det förstås på längre sikt negativt för alla inblandade att inte våga fatta även det obekväma beslutet. I sådant fall bör ju det bli en lärdom för framtiden.

  För den enskilde medlemmen är det viktigt att få kontakt med arbetsgivaren och få ett vettigt avslut på sin anställningstid samt eventuellt tips på vägen in i nästa jobb.

  Hoppas detta ger vägledning inför överläggningen!
  Sara Luthander Chefsjurist
 • Hej,
  tack för bra och utförligt svar! Vi vet, både fack och medarbetare, att anledningen till att provanställningen inte övergick i tsv.anställning är myndighetens ekonomi och omställningsarbete. Då kanske det inte är någon poäng med överläggning när jag läser vad du skriver?
  mvh
  Petra
 • Hej,
  Jag tänker att man kanske kunde passa på och se överläggningen som ett slags avslutssamtal.

  Dock bör ni ju som lokalfackliga överväga om er närvaro är nödvändig. Det kan mycket väl räcka med att ni informerar medlemmen om hens möjlighet att själv begära överläggning och informera arbetsgivaren om att ni uppmuntrat till det för att åstadkomma ett bra avslutssamtal.

  Sara Luthander Chefsjurist
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.