Uppskjuten löneöversyn

Hej!

Kommunen vill skjuta upp löneöversynen:

"Med anledning av rådande situation med Coronaviruset och med kommunens arbete med att säkerställa kommunens verksamheter, önskar kommunen skjuta på den lokala löneöversynsprocessen. Vi har även konstaterat att de förhandlingar som pågår mellan centrala parter har skjutits på framtiden och vår avsikt är att hantera en samlad lokal löneöversyn.
Vi kommer att under våren slutföra löneförberedande samtal, men att vi tidigast i september kommer att slutföra löneöversynen."

Är det OK o jag godkänner detta? - det känns ju spontant så.
Med förutsättning att den nya lönen ändå gäller från 1 april och att man får den retroaktivt.

Kommentarer

  • Du gör inte fel om du som lokalfacklig företrädare kommer överens med arbetsgivaren om att skjuta fram den lokala löneöversynsprocessen med hänsyn till den pågående pandemin.

    Vad som dock är viktigt är att ett skriftligt protokoll upprättas av vilket framgår när ni ska ta upp arbetet med lokala löneöversynen igen samt att detta är ett undantagsfall. Säkerställ att det framgår att det fortsatt är det ordinarie revisionsdatumet som ska fortsätta gälla, dvs att retroaktiv lön ska betalas för ett stort antal månader när lönerna väl blir klara.

    Glöm inte bort att ha dialog med arbetsgivaren om hur cheferna inom organisationen ska informera medarbetarna om detta. Parallellt med detta ska ni självfallet också skicka ut information till era medlemmar om vad som överenskommits.
    DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.