Till senaste kommentaren

Uppsägning av visstidsanställd som vikarierar för fast anställd person

 • Jobbar i enhet som är föremål för neddragningar och därmed uppsägningar. Jag är inte fast anställd men jobbar för föräldraledig kollega som har fast anställning. Jag är alltså visstidsanställd och det är sagt att visstidsanställda ska sägas upp. Kan arbetsgivaren göra det i mitt fall?

Kommentarer

 • Hej,
  Det vanligaste när man talar om uppsägning av visstidsanställda är att man inte förlänger kontrakten, men det förekommer också att man genom uppsägning avslutar tillfällig anställning i förtid.

  En förutsättning för att det ska gå att avsluta en tillfällig anställning i förtid är förutom att det måste föreligga så kallad saklig grund (vilket konstaterad arbetsbrist räknas som) och för det andra måste anställningsavtalet vara uppsägningsbart.

  En tidsbegränsat anställning där det i anställningsavtalet finns en formulering att anställningen löper från och med [en viss tidpunkt]  till  och med [en viss tidpunkt] är generellt sett inte uppsägningsbar. Det betyder att anställningen ska löpa ut även om det råder arbetsbrist och arbetsgivaren behöver dra ner på personal.

  Om det i anställningsavtalet i stället står att anställningen löper från och med [en viss tidpunkt] tillsvidare, dock längst till  och med [en viss tidpunkt] är den tidsbegränsade anställningen dock möjlig att avsluta i förtid. Observera att det fortfarande måste föreligga saklig grund för uppsägning i övrigt.

  Om du arbetar i en verksamhet där det finns en lokal DIK-, eller Saco-S-representant eller en Akademikerförening råder vi dig att ta kontakt med din lokala fackliga företrädare för vidare information och rådgivning. Om det inte finns lokal representation kan du ringa vår Medlemsservice för vidare rådgivning. Du hittar kontaktinformation till Medlemsservice på dik.se.


  Sara Luthander Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.