Titelbyte

Hej! Jag har en trygghetsanställning på ett kulturellt besöksmål inom X kommun (avidentifierad) vilket innebär att min inofficiella titel är Resursperson. Officiellt har jag dock titeln Kulturassistent, en titel som dock inte säger särskilt mycket om vad jag jobbar med.
I mitt arbete jobbar jag med kulturarrangemang såsom marknader och konstprojekt, jag är chefsguide och utbildar nya guider samt är den som tar emot bokningar till kulturella visningar på min arbetsplats.
 • Vilken titel borde jag ha med de arbetsuppgifterna? Jag jobbar nära Intendenten året runt.

Kommentarer

 • Hej,
  Ofta när vi får fråga om titlar ser vi att frågan om lön och lönenivå kan ligga i bakgrunden. Därför är det viktigt att vara på det klara med varför man eventuellt anser att en titel är missvisande samt vad som skulle kunna vara en mer lämplig titel.

  Generellt gäller att det är arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och vilka kvalifikationer som krävs som främst driver lön. Det är sällan så enkelt att en titel ensam gör det. 
  • Däremot kan arbetsgivare ibland se det som enklare att lyfta en medarbetares lön rejält om det blir en annan titel på arbetsuppgiften i förhållande till andra som gör i princip motsvarande arbete men inte har samma goda prestation.
  • DIK tycker att lönespridning inom en och samma grupp (dvs. inom befattningen) är en självklarhet och att titlar ska fungera som berättare av vad man gör och inte användas för att göra arbetsgivaren modigare i lönehänseende :-).
  Däremot är förstås saken kanske delvis annorlunda om man tänker sig att en titel ska användas som "språngbräda" över i ett annat jobb. Då är kanske titeln kulturassistent mindre drivande än en titel som t.ex. chefsguide.

  Men å andra sidan så kan man i en cv eller en intervju ganska enkelt beskriva innehållet i arbetet så att en sådan mer "platt/generell" titel får den tyngd och relevans man vill åstadkomma med en ändrad titel.
  Sara Luthander Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.