Till senaste kommentaren

Allmänna åligganden i § 6 Allmänna Bestämmelser (K/R-sektorn)

I § 6 Allmänna åligganden mom 1. står det att 
"Om behov finns är arbetstagare dessutom skyldig att vikariera för ennan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter..."
Innebär allmänna åligganden att man kan tvingas göra mer än heltid som tjänst, eller att man måste föra fler arbetsuppgifter än normalt på en heltid (att mer trycks in kort sagt)?
(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Först ett förtydligande och en avgränsning; paragrafen som citeras är från Allmänna Bestämmelser (AB) kollektivavtalet om anställningsvillkoren inom kommunal och regional sektor. Både frågan och detta svar är därför enbart applicerbart inom detta kollektivavtalsområde.

  Paragrafen ska inte uppfattas så att man under ett halvår är tvungen att arbeta övertid utöver alla ramar!
  • Arbetstidsreglerna gäller oinskränkta. 
   Det vill säga arbetsgivaren har samma möjligheter att beordra övertid som inom ramen för nuvarande arbetsuppgifter och rätten till ersättning för övertid är densamma även om arbetsuppgifterna ändras med stöd av reglerna om allmänna åligganden i kollektivavtalet.
  Däremot ska paragrafen uppfattas så att en arbetstagare under en begränsad period kan få utföra andra än de arbetsuppgifter som annars ingår i det "egna jobbet". Det kan bli fråga om delvis, men också helt andra arbetsuppgifter.
  • Observera att förhandling krävs inför beslutet från arbetsgivarens sida när de ändrade arbetsuppgifterna innebär en viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.
  DIK:s bedömning är att den tillfälliga omplaceringsmöjlighet som följer av bestämmelsen är begränsad till att vara inom vad som kallas för "kollektivavtalsområdet". I vårt fall alltså andra så kallade "tjänstemannauppgifter". Det vill säga att den inte är så vidsträckt att samtliga inom kommunen eller regionen förekommande arbetsuppgifter omfattas.

  Om krislägesavtalet däremot skulle vara aktiverat inom kommunen eller regionen så är omplaceringsrätten i princip helt oinskränkt för arbetsgivaren. Då kan alltså tillfällig omplacering ske inom hela verksamheten. Observera att en aktivering av krislägesavtalet i verksamheten är en undantagssituation och att det krävs beslut från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Sobona. Läs mer om krislägesavtalet hos AkademikerAlliansen.

  Vill avsluta med att länka till ett näraliggande inlägg här i i vårt frågeforum som också har bäring på frågeställningen Kan arbetsgivaren omplacera mig till andra arbetsuppgifter?

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.