Timanställning

Hej!
Tidigare har jag varit timanställd, då nämnde min chef att som timanställd har man ett påslag på lönen eftersom man inte har en trygghet som timanställd etc etc.
Jag blev anställd.
Sedan gick jag tillbaka till en timanställning. Men den nya chefen, säger att det inte finns något speciellt påslag.
Vad stämmer?
Och ifall det finns, vad baseras det på isåfall?

Vänligen
T

Kommentarer

  • Hej,
    Det finns ingen generell rätt att ha en högre lön som tillfälligt anställd än som tillsvidareanställd. Däremot är det vanligt att man vid bestämmande av lönenivå för tillfälliga anställningsformer som är avlönade med just timlön, väljer att lägga lönen något högre än vad motsvarande lön är för en månadsavlönad med fast anställning.

    Vid mycket korta anställningar kan den semesterersättning som ska betalas av arbetsgivaren ibland bakas in i timlönen och i så fall ska timlönen räknas upp med 12 % motsvarande semesterersättningen. Men om semesterersättningen utbetalas separat behöver sådan uppräkning inte ske.

    Eftersom man som tillfälligt anställd med timlön inte får del av arbetsfria dagar etc. är det förstås rimligt att tänka att timlönen blir något högre än vad motsvarande månadslön är omräknad till timlön. Men som sagt - det finns ingen regel om det.
    Sara Luthander Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.