Till senaste kommentaren

Tillväxtverkets reviderade tolkning av semester under permittering

Hej,

Om jag förstått det hela rätt räknas semester efter Tillväxtverkets nya tolkning som frånvaro, vilket i praktiken innebär att semesterperioden inte räknas ingå under permitteringsstödet och att arbetsgivaren står för samtliga kostnader i samband med detta. Dock beräknas semesterersättningen/semestertillägg ändå utifrån den grad av permittering den anställde befinner sig i. Kan detta stämma? Om staten inte ser semestrande anställda som permitterade och inte ersätter arbetsgivaren för dessa, hur kan ersättningen då ändå baseras på att den anställde är permitterad? Borde inte semesterersättningen då baseras på den ursprungliga/avtalade lönen?

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga,

  Det stämmer att Tillväxtverket nu har ändrat reglerna för permittering och semester. Efter ändringen har företagen inte längre rätt till stöd från staten under den tid den anställde har semester, vilket innebär att arbetsgivaren istället får betala semesterlönen och semestertillägg till de anställda.Din fråga är därför mycket befogad.

  Om det finns kollektivavtal till grund för permitteringen och det i avtalet finns inskrivet att semesterlön ska betalas ut i förhållande till ordinarie arbetstids- och löneförhållanden är Tillväxtverkets ändrade tolkning i förhållande till den enskilde arbetstagaren en icke-fråga. Då skulle full semesterlön betalats ut även om stöd också betalats ut.

  Det samma gäller om det är fråga om permittering som grundas på avtal mellan arbetsgivaren och de anställda och det i dessa avtal finns inskrivet att semester ska hanteras i enlighet med ordinarie förhållande.

  Efter ändringen klassas semester som att den anställde är ”frånvarande”, jämfört med att det tidigare räknades som att man var ”närvarande” under sin semester.

  Regelverket är gjort så att tid den anställde räknas som ”närvarande”, och företaget alltså har rätt till ersättning från staten, är så kallad överhoppningsbar tid vid en eventuell senare beräkning av A-kassa eller SGI. Det innebär i korthet att man inte tittar på bruttoersättningen man har fått under permitteringstiden utan man använder istället den ordinarie lönen som beräkningsunderlag.

  När nu semester räknas som ”frånvaro” och arbetsgivaren alltså inte får ersättning för staten för lönekostnaderna under semestern är den perioden alltså inte överhoppningsbar vid en eventuell framtida beräkning. Det innebär att om arbetstagaren har fått semesterlön baserat på lönen under permitteringen skulle eventuellt ersättning från A-kassa eller Försäkringskassan kunna komma att påverkas och bli något lägre än den annars skulle ha blivit.

  Frågan kan jämföras med att en enskild arbetstagare permitteras men där arbetsgivaren sedan inte beviljas stöd från Tillväxtverket. De signaler vi fått från Akademikernas a-kassa är att då kommer man tillämpa regelverket enligt avsikterna. Det vill säga en enskild ska inte påverkas negativt av den situationen.

  Men för att helt undvika detta behövs antingen att man inte är permitterad under semesterperioden eller att man kommer överens med arbetsgivaren om att full semesterlön i enlighet med ordinarie lönenivå utan permittering betalas ut.

  Hoppas detta besvarar din fråga.
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.