tillsättning av chef

Hej!
i min organisation, offentlig sektor, har de skapat en ny enhet och tillsatt en person som chef utan att tjänsten har utlysts. Är det gängse förfarande? Det fins andra i organisationen som hade varit meriterade för tjänsten. Likaså hade det kunnat finnas externa sökande som hade varit aktuella för tjänsten.
Vänligen
Emelie
Emelie Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för ditt mejl,

  För statlig anställning gäller en generell skyldighet att utlysa tjänstetillsättningar vilket hänger samman med att det i regeringsformen (12 kap. 5 § RF) stadgas att vi tillsättning av statlig tjänst ska främst beaktas förtjänst och skicklighet. Det vill säga det finns ett i grundlagen uttalat krav att den bäst lämpade också är den som ska få jobbet. I anställningsförordningen (6 §) uttrycks detta så att myndigheten har en skyldighet att informera om den lediga tjänsten så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom viss tid. Det är upp till myndigheten att bedöma det bästa sättet att nå dem som kan tänkas vara bäst lämpade för och intresserade av anställningen med informationen. Det finns alltså inte ett absolut krav på extern annonsering i dagspress utan anslag på myndighetens anslagstavla eller publicering på myndighetens webbplats kan i vissa situationer också bedömas som rimligt. Tillsättning av statlig tjänst är också ett överklagbart beslut.

  För kommunal eller regional anställning finns inte samma generella skyldighet för arbetsgivaren att utlysa tjänsterna vare sig internt eller externt. Trots det skulle jag inte vilja säga att gängse förfarande är att tillsätta chefstjänster utan att utlysa dessa i vart fall internt.


  Tillsättning av chefstjänst är en fråga som omfattas av arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Detta gäller alla arbetsgivare som har kollektivavtal, vilket ju såväl statliga som kommunala och regionala arbetsgivare har.

  • Självklart är det av stor vikt - inte minst ur kompetensförsörjningsperspektiv - att ta fram en kravprofil för tjänsten som ska tillsättas samt därefter säkerställa att få tillgång till ett brett urval av sökande för tjänsten!
  Jag råder dig att ta kontakt med din lokalfackliga fackliga företrädare och efterhöra hur frågan har förhandlats samt hur kravprofilen för densamma sett ut.
  Sara Luthander

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.