Skattefria gåvor till anställda under coronakrisen

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona utvidgas tillfälligt arbetsgivares möjlighet att ge skattefria gåvor till anställda upp till ett värde om 1 000 kr per anställd. Dessutom behöver inte förmånen av fri parkering tas upp till beskattning, trots vad som annars följer av inkomstskattelagen. Lagstiftning om detta infördes i juni, lag  [2020:374] om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.

Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor och gäller från den 1 juni till den 31 december 2020.

För att skattefrihet ska gälla krävs också att gåvor ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. De anställda kan få olika gåvor, men med samma värde. Om någon anställd skulle få en gåva till ett högre pris än övriga är det överskjutande beloppet skattepliktigt. Gåvorna kan ges vid flera tillfällen.

Gåvorna kan komma de anställda till del genom att arbetsgivaren själv köper gåvorna och delar ut dem eller skickar hem dem till de anställda. De anställda kan också köpa gåvorna och lämna in kvittona till arbetsgivaren som därefter ersätter de anställda för deras utlägg.

Skattefriheten gäller till den del gåvorna inte sammantaget har ett värde som överstiger 1 000 kr (inkl. moms). Om gåvorna sammanlagt är värda mer, så beskattas den del som överstiger 1 000 kr.

  • Notera dock att gåvorna inte får ges i pengar vilket innebär att betalningen måste ske direkt till den som erbjuder varan eller tjänsten som ges i gåva.
  • Det kan alltså handla om varor och/eller tjänster; även presentkort fungerar i detta sammanhang.

För mer information, se Skatteverkets rättsliga vägledning, Gåvor till anställda

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.