Till senaste kommentaren

Semester vid deltid under tidsbegränsad period

Hej!

Om man arbetar 80% fördelat på fyra arbetsdagar per vecka, men enbart under en fem månaders-period (därefter 100% igen). Hur räknar jag semesterdagarna då?
(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Din rätt till semesterledighet som helhet påverkas inte av om du arbetar hel- eller deltid. Utgångspunkten är att en helt ledig arbetsvecka motsvarar fem semesterdagar. Den utgångspunkten gäller oavsett om du arbetar hel- eller deltid och oavsett hur deltidsarbetet är fördelat över veckan.

  Däremot påverkas hur mycket betalt du får när du är ledig utifrån din tjänstgöringsgrad. Utgångspunkten är att semesterlönen följer den aktuella anställningssituationen.

  Olika arbetsgivare hanterar den exakta logistiken med antal semesterdagar som dras av och lönen som utbetalas på lite olika sätt men slut-effekten blir den samma.

  • Antalet semesterdagar vid koncentrerad deltid kan hanteras antingen enligt vad som kallas bruttometoden och den begränsade nettometoden.
  Begränsade nettometoden
  Detta är den vanligaste metoden när man arbetar oregelbundet och används också gärna vid varaktig koncentrerad deltid.

  Då räknas de 25 semesterdagarna, eller det högre antal dagar du enligt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal (dvs antalet bruttosemesterdagar) kan ha rätt till i sammanlagd årssemester, om till ett antal så kallade nettosemesterdagar.

  Antalet semesterdagar (netto) är antalet dagar som du kan använda för semesterledighet på dagar du annars skulle arbeta. Beräkningen görs så här:
  antal arbetsdagar per vecka gånger antal semesterdagar delat med 5
  = antal nettosemesterdagar

  (*Ojämnt tal avrundas uppåt till närmast högre dagantal.)

  Om du har 25 dagars semesterrätt och arbetar fyra dagar per vecka blir antalet nettosemesterdagar [(4*25)/5=] 20.

  Med nettometoden tar du ut semesterledighet på för de dagar du arbetar, dvs fyra dagar per vecka i ditt fall.

  Notera att det endast är hur antalet nettosemesterdagar beräknas och läggs ut som hanteras på detta sätt. När det gäller exempelvis beräkningen av antalet betalda semesterdagar sammanlagt, antalet semesterdagar som får sparas, semesterlönen, semestertilläggen och semesterersättningen är det alltid bruttosemesterdagarna som ska ligga till grund för beräkningen.

  Bruttometoden med koefficientberäkning
  Ett annat sätt att hantera hur många semesterdagar som ska tas ut vid respektive ledighetstillfälle är att hålla kvar vid bruttosemestern men göra en så kallad koefficientberäkning. Denna metod är vanlig vid oregelbundet schema och används inom t.ex. kommunal sektor ofta vid koncentrerad deltid.

  Semesterkoefficienten beräknas utifrån antalet arbetstillfällen under en arbetsvecka. Arbetsveckan är fem dagar och du arbetar fyra av dessa. Semesterkoefficienten blir då (5/4=) 1,25.

  Det betyder att för varje arbetsdag du är semesterledig dras 1,25 semesterdag från din bruttosemester. En hel veckas ledighet motsvarar då fem semesterdagar. Härigenom åstadkommes att den sammanlagda semesterledigheten är lika för hel- respektive deltidsarbetande.

  Lönen vid utbildningstillfället avgör
  Semesterlönen vid semesterledighet ska som utgångspunkt ges enligt den så kallade sammalöneprincipen och det är lönen vid uttagstillfället som avgör.

  Det betyder i ditt fall att antalet dagar du kan ha semesterledigt inte kommer påverkas av att du arbetar deltid under en period. Lönen du har under semesterledighet som förläggs till perioden med deltid kommer däremot att under deltidsperioden beräknas på deltidslönen och inte heltidslönen.

  • Olika arbetsgivare hanterar den exakta logistiken med antal semesterdagar som dras av och lönen som utbetalas på lite olika sätt men slut-effekten blir den samma. 
  Hör efter med din chef eller personalavdelningen exakt hur man hanterar frågan hos din arbetsgivare.
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.